Search
cs-CZen-GB
Search
23. června 2024

Dokumenty AKAT

Upozornění pro investory - Na co si dát pozor při investicích do korporátních dluhopisů

Na co si dát pozor při investicích do korporátních dluhopisů

 

Dluhopis je vlastně půjčkou peněz toho, kdo si dluhopis kupuje (věřitel), tomu, kdo dluhopis vydal (dlužník/emitent). Za to, že někomu půjčíte peníze, vám váš dlužník zpravidla slibuje vyplatit odměnu. V případě dluhopisů je to úrok neboli kupon. I když se vydavateli dluhopisů říká emitent, bude to stále váš dlužník. Jako u každé půjčky byste měli zvážit, komu peníze půjčujete. Vždy byste si měli položit otázku, jak velká je pravděpodobnost, že váš dlužník splní to, co slibuje. V jazyce dluhopisů, jestli vám skutečně vyplatí slibovaný úrok a hlavně, jestli vám při splatnosti dluhopisu vrátí částku, kterou jste mu půjčil. To znamená, jestli vám vyplatí hodnotu dluhopisů.

 

AKAT eviduje na internetu řadu lákavých nabídek investic do dluhopisů s velmi zajímavými úroky. Současně zná AKAT i řadu případů, kdy emitent drobným investorům dluhopis nesplatil. Proto je užitečné zejména u těchto nabídek postupovat obezřetně. Korporátní dluhopisy (vydané obchodní společností) jsou spíše rizikové investice, vhodné pro investory, kteří již mají nějaké zkušenosti s investováním.

 

Lepší je nekupovat dluhopis přímo od emitenta, ale poradit se napřed s odborníkem. Těmi jsou banky nebo obchodníci s cennými papíry. Tyto subjekty regulované Českou národní bankou posoudí, jestli je investice pro vás vhodná a upozorní vás na skutečnosti, které jsou pro vaše rozhodování důležité.  Seznam těchto subjektů lze najít na webu České národní banky: https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz

 

Jestliže budete posuzovat investici do dluhopisů sami, pokuste se z jejich nabídky vyčíst informace, které vám pomohou zjistit další podklady pro vaše rozhodování

·         Základní informace o dluhopisu zjistíte podle jeho identifikačního čísla – tzv. ISIN. Ten je možné dohledat na adrese:  https://www.cdcp.cz/index.php/cz/popis-bezplatnych-sluzeb/seznam-emisi.

·         Emitent může vydat dluhopis pouze tehdy, pokud nejpozději v den emise zveřejní emisní podmínky. V nich byste měli najít základní informace o emitentovi a podmínkách emise dluhopisů, tj. podmínkách, za nichž si od vás emitent peníze prostřednictvím dluhopisů půjčuje a zavazuje se vám je vrátit. 

·         Zjistěte, kdo je emitent dluhopisu (kdo ho vydává). Zvažte přitom, že dluhopis může podle zákona o dluhopisech vydat i jednotlivá fyzická osoba. Chcete jí svěřit své peníze?

·         Je-li emitentem obchodní společnost, informujte se o ní na internetové stránce společnosti, ale především v obchodním rejstříku: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik,

·         V obchodním rejstříku zjistíte také informace o tom, čím se společnost zabývá, o její obchodní historii a jejích manažerech.

·         Fyzické osoby – podnikatele najdete například v seznamu ekonomických subjektů vedeném ministerstvem financí: https://www.info.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

·         Má emitent dluhopisu, kterému půjčujete peníze, i nějaký vlastní kapitál, nebo jenom shromažďuje vypůjčené prostředky? Byl v minulosti schopen vyprodukovat nějaký zisk? To lze zjistit z jeho rozvahy a výsledovky, které společnost povinně sestavuje na konci roku a měla by být uveřejněna v obchodním rejstříku.

·         Často se u nabídek objevuje prohlášení o zajištění dluhopisu. Ověřte si, kdo vlastně splacení dluhopisu zajišťuje. Je-li to jen emitent sám a nikoliv nějaká třetí osoba nebo banka, dluhopis zajištěný není. Pokud dluhopis opravdu zajišťuje třetí osoba, pokuste se o ní zjistit to samé co o emitentovi a zvažte, jestli byste takovéto osobě půjčili peníze.

·         U dluhopisů vydaných malými společnostmi je třeba počítat i s vyšším rizikem jejich nesplacení.

 

Dospějete-li k závěru, že skutečně chcete vložit své peníze do dluhopisu, investujte pouze malou část svých prostředků. Snížíte tak riziko, že vás případná ztráta připraví o všechno.

 

Dále bychom Vás chtěli informovat o užitečných materiálech, které vydala Česká národní banka a Ministerstvo financí ČR.

Česká národní banka

1. Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů, dostupné zde: https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy.html

2. Videoblog Tomáš Nidetzký: ČNB neposuzuje kvalitu ani rizikovost dluhopisu, dostupné zde: https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/vlog-cnb/Tomas-Nidetzky-CNB-neposuzuje-kvalitu-ani-rizikovost-dluhopisu/

Ministerstvo financí ČR

1. Scorecard korporátních dluhopisů, dostupné zde: https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/kapitalovy-trh/podnikani-na-kapitalovem-trhu/2020/verejna-konzultace--scorecard-korporatni-37189 

Předchozí článek Přínosy obchodníků s cennými papíry pro Českou republiku
Další článek Upozornění AKAT na aktuální nešvary na kapitálovém trhu
Vytisknout
  • Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

2024 © Asociace pro kapitálový trh České republiky Podmínky použití Prohlášení o soukromí
Back To Top