Search
cs-CZen-GB
Search
22. března 2019

Ostatní dokumenty

ZPRÁVA MF ČR O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2017

ZPRÁVA MF ČR O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2017

Dovolujeme si Vám oznámit, že Ministerstvo financí zveřejnilo českou verzi Zprávy o vývoji finančního trhu v roce 2017, která analyzuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce v kontextu delšího sledovaného období a naznačuje trendy pro další období. Zpráva dále obsahuje zvláštní kapitolu věnovanou hlavním legislativním aktivitám Ministerstva financí v daném roce, které ovlivní budoucí fungování a vývoj finančního trhu. Plné znění tohoto dokumentu v české verzi je dostupné na internetových stránkách Ministerstva financí: https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/financni-stabilita-a-dohled/vyvoj-financniho-trhu/2017/zprava-o-vyvoji-financniho-trhu-v-roce-2-32086 ...

ZPRÁVA MF ČR O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2016

ZPRÁVA MF ČR O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2016

Dovolujeme si Vám oznámit, že Ministerstvo financí zveřejnilo českou verzi Zprávy o vývoji finančního trhu v roce 2016, která analyzuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce v kontextu delšího sledovaného období a naznačuje trendy pro další období. Zpráva dále obsahuje zvláštní kapitolu věnovanou hlavním legislativním aktivitám Ministerstva financí v daném roce, které ovlivní budoucí fungování a vývoj finančního trhu. Plné znění tohoto dokumentu v české verzi je dostupné na internetových stránkách Ministerstva financí: http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/financni-stabilita-a-dohled/vyvoj-financniho-trhu/2016/zprava-o-vyvoji-financniho-trhu-v-roce-2-28773 ...

ZPRÁVA MF ČR O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2015

ZPRÁVA MF ČR O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2015

Dovolujeme si Vám oznámit, že Ministerstvo financí zveřejnilo českou verzi Zprávy o vývoji finančního trhu v roce 2015, která analyzuje vývoj a nejdůležitější změny v jednotlivých segmentech finančního trhu v uplynulém roce a shrnuje schválené či připravované legislativní návrhy v oblasti finančního trhu. Plné znění tohoto dokumentu v české verzi je dostupné na internetových stránkách Ministerstva financí: http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/financni-stabilita-a-dohled/vyvoj-financniho-trhu/2015/zprava-o-vyvoji-financniho-trhu-v-roce-2-25123...

Zpráva ČNB o finanční stabilitě 2014/2015

Zpráva ČNB o finanční stabilitě 2014/2015

Česká národní banka předkládá veřejnosti v pořadí jedenáctou Zprávu o finanční stabilitě, jejímž cílem je analýza a identifikace rizik pro finanční stabilitu České republiky. V letošním roce se Zpráva zaměřuje zejména na rizika, která mohou vznikat v souvislosti s vývojem na světových finančních trzích, s financováním nákupu nemovitostí a možnými dopady nových regulací. Významný prostor je věnován makroobezřetnostním kapitálovým rezervám v bankovním sektoru a nástrojům zaměřeným na omezování systémového rizika....

Zpráva MF ČR o vývoji finančního trhu v roce 2014

Zpráva MF ČR o vývoji finančního trhu v roce 2014

Oddělení Analýzy finančního trhu zveřejnilo 10. 6. 2015 Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2014 (dále jen „Zpráva“). Zpráva, jež je zpracovávána pravidelně každý rok, shrnuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce a naznačuje trendy pro další období. Vedle analýzy dílčích oblastí finančního trhu Zpráva obsahuje zvláštní podkapitolu věnovanou hlavním legislativním aktivitám Ministerstva financí v daném roce, které ovlivní budoucí fungování finančního trhu. Zpráva se podrobně věnuje také působení Ministerstva financí v pracovních skupinách a výborech na evropské i globální úrovni....

Prezentace a foto z konference Next Steps in Asset Management - 9.4.2015

Prezentace a foto z konference Next Steps in Asset Management - 9.4.2015

Dne 9.4.2015 se v Praze uskutečnil již šestý ročník konference Next Steps in Asset Management, kterou pořádala Asociace pro kapitálový trh (AKAT) ve spolupráci se Slovenskou asociací správcovských společností (SASS). Hlavním tématem letošní konference byla Koncepce rozvoje kapitálového trhu v ČR a SR ve světle připravované Evropské kapitálové unie. Na konferenci vystoupili zástupci Ministerstva financí České a Slovenské republiky, České národní banky, Národní banky Slovenska, přední odborníci členských společností obou asociací i zástupce Evropské komise a zástupce britské asociace alternativních fondů AIMA. Jedním z hlavních řečníků letošní konference bude dlouholetý Executive Vice President Pioneer Investment Management Inc. a portfolio manažer jednoho z nejúspěšnějších fondů na světě Pioneer Fund, pan John Carey. Sborník konference s jednotlivými prezentacemi a fotografiemi z konference naleznete pod níže uvedeným odkazem. ...
1234
Copyright 2019 Meritum Software | AKAT Podmínky použití Prohlášení o soukromí
Back To Top