Search
cs-CZen-GB
Search

AKAT | ČR je předkládán, aby chránil vaše soukromí a vývojové technologie, které vám dávají nejvýkonnější a nejbezpečnější online zážitek. Toto prohlášení o soukromí se vztahuje k AKAT | ČR stránkám a zahrnuje pořizování dat a použití. Používáním AKAT | ČR stránek, souhlasíte s datovou praxí popsanou v tomto prohlášení.

Shromažďování vašich osobních informací

AKAT | ČR shromažďuje rozpoznatelné osobní údaje, jako např. email, adresu, jméno, domácí nebo pracovní adresu nebo telefonní číslo. AKAT | ČR také shromažďuje anonymní demografické informace, které jsou unikátní ve vztahu k vám, jako např. PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a oblíbené věci.

Také informace o vašem PC-hardware a software jsou automaticky shromažďovány portálem AKAT | ČR. Tyto informace mohou zahrnovat: vaši IP adresu, typ vyhledávače, domainová jména, časy přístupu a referenční adresy na stránkách. Tyto informace jsou využívány portálem AKAT | ČR pro vykonávání služeb, udržení kvality těchto služeb a pro poskytování obecných statistik portálu AKAT | ČR.

Mějte, prosím, na mysli, že pokud přímo zveřejníte osobní identifikovatelné informace nebo osobní citlivá data pomocí AKAT | ČR veřejných zpravodajských panelů, tyto informace mohou být shromažďovány a používány jinými osobami. Poznámka: AKAT | ČR nečte žádnou vaši osobní online komunikaci.

AKAT | ČR vám doporučuje znovu projít prohlášení o ochraně soukromí Webových stránek, které jsou pomocí odkazu provázány z těchto stránek AKAT | ČR , abyste rozuměl jak tyto stránky shromažďují, užívají, sdílejí vaše informace. AKAT | ČR není zodpovědný za prohlášení o ochraně soukromí ani za ostatních obsah webových stránek mimo AKAT | ČR a AKAT | ČR rodinu webových stránek.

Použití osobních údajů

AKAT | ČR shromažďuje a užívá vaše osobní data k řízení AKAT | ČR webových stránek a zabezpečuje služby, o které jste požádal. AKAT | ČR také používá vaše osobní identifikovatelná data k informování vás o dalších produktech a službách dostupných z AKAT | ČR a jeho spřízněných portálů. AKAT | ČR vás může kontaktovat s průzkumy dělajícími výzkum vašeho mínění o stávajících službách nebo možných nových službách, které mohou být nabídnuty.

AKAT | ČR neprodává, nepronajímá nebo neumožňuje leasing seznamů svých zákazníků ani třetích stran. AKAT | ČR vás může čas od času kontaktovat kvůli externím obchodním partnerům s nabídkou, která vás může zajímat. V těchto případech, vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) nejsou přenositelné na třetí stranu. Navíc, AKAT | ČR může sdílet data s důvěryhodnými partnery, kteří nám pomáhají se statistickou analýzou, pošlou vám email nebo poštovní psaní, poskytnou zákaznickou podporu, nebo vám pomohou s přijetím zásilky. Všem takovým třetím stranám je zakázáno používání vašich osobních dat mimo poskytování těchto služeb portálu AKAT | ČR, a je od nich vyžadováno udržovat v důvěrnosti vaše informace.

AKAT | ČR nepoužívá nebo nezveřejňuje citlivá osobní data, jako např. rasu, vyznání nebo politické směřování bez vašeho výslovného souhlasu.

AKAT | ČR sleduje Web stránky a stránky, které navštěvují Vaši zákazníci uvnitř AKAT | ČR, aby určil, které AKAT | ČR služby jsou nejpoužívanější. Tato data jsou používaná k dodání přizpůsobeného obsahu a reklamy v rámci AKAT | ČR zákazníkům, kteří svým chováním naznačují, že se zajímají o určitou oblast.

AKAT | ČR Webové stránky budou zveřejňovat vaše osobní informace bez předchozího upozornění, pouze pokud je to vyžadováno zákonem nebo v dobré víře, že taková akce je nezbytná k: (a) souladu s předpisy zákona nebo dodržování právních postupů zobrazovaných na AKAT | ČR nebo na webu; b) chránit a obhajovat práva nebo vlastnictví portálu AKAT | ČR; a (c) v naléhavých případech k ochraně osobní bezpečnost uživatelů internetu AKAT | ČR nebo veřejnosti.

Užití Cookies

The AKAT | ČR Webové stránky používají "cookies", které vám pomohou personalizovat své online zážitky. Soubor cookie je textový soubor, který je umístěn na pevném disku serveru webových stránek. Soubory cookie nelze použít ke spouštění programů nebo k přenosu virů do počítače. Cookies jsou vám jedinečně přiřazeny a mohou je číst pouze webové servery v doméně, která vám soubor cookie vydala.

Jedním z hlavních účelů souborů cookie je poskytnout pohodlnou funkci, která vám ušetří čas. Účelem cookie je informovat webový server, že jste se vrátili na určitou stránku. Např. Pokud si přizpůsobíte stránky AKAT | ČR nebo se zde zaregistrujete na stránky nebo ke službám AKAT | ČR, cookie pomůže v portálu AKAT | ČR vyvolat vaše konkrétní informace při následných návštěvách. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních údajů, jako jsou fakturační adresy, adresy pro doručování atd. Když se vrátíte na stejný webový portál AKAT | ČR, budou získány informace, které jste předtím poskytli, abyste mohli snadno používat funkce AKAT | ČR, které jste si přizpůsobili.

Máte možnost přijímat nebo odmítat soubory cookie. Většina webových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie, ale většinou můžete změnit nastavení prohlížeče, pokud chcete. Pokud se rozhodnete odmítnout soubory cookie, pravděpodobně nebudete moci plně využívat interaktivní funkce služeb nebo webových stránek, které navštívíte.

Bezpečnost vašich osobních dat

AKAT | ČR zabezpečuje vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, používáním nebo zveřejněním. AKAT | ČR uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačových serverech v řízeném, zabezpečeném prostředí chráněném před neoprávněným přístupem, používáním nebo zveřejněním. Pokud jsou osobní informace (například číslo kreditní karty) přenášeny na jiné webové servery, jsou chráněny pomocí šifrování, jako je protokol SSL (Secure Socket Layer).

Změny tohoto ustanovení

AKAT | ČR příležitostně aktualizuje toto prohlášení o soukromí, aby odráželo zpětnou vazbu od společností a zákazníků. AKAT | ČR vás vyzývá, abyste pravidelně kontrolovali toto prohlášení, abyste byli informováni o tom, jak AKAT | ČR chrání vaše informace.

Kontaktní údaje

AKAT | ČR vítá vaše komentáře k tomuto prohlášení o ochraně soukromí. Pokud si myslíte, že se AKAT | ČR nedrží tohoto prohlášení, kontaktujte prosím AKAT | ČR na adrese . Využijeme komerčně přiměřené úsilí k okamžitému vyřešení problému.

2022 © Asociace pro kapitálový trh České republiky Podmínky použití Prohlášení o soukromí
Back To Top