Search
cs-CZen-GB
Search
24. dubna 2024

Blog

Kategorie: AkatBlog

Oživení ve východním bloku Evropy podporuje atraktivní investiční příběh

Igor Müller,Investiční manažer NN Investment Partners C.R., a.s.:

Návrat konjunktury do ekonomik východního bloku Evropy se stává již nesporným faktem. Silný růst HDP, bilance státního rozpočtu v přebytku nebo rekordně nízká nezaměstnanost – pro někoho možná jenom nehmatatelná čísla statistik a novinových titulků. Určitě jste si ale všimli bující výstavby komerčních a bytových komplexů, nově otvíraných obchodů a restaurací nebo třeba souseda v novém autě. A všimli jste si také růstu cen akcií?

Místo, kde lze s jistotou vysledovat, jak růst ekonomik dostává hmatatelné rozměry, je zhodnocení okolních burz, potažmo cen akcií firem. Akciové indexy střední Evropy dokonce překonaly v růstu od začátku letošního roku ty americké, evropské, a dokonce i globální rozvíjející se trhy (tzv. emerging markets). Důvod je zřejmý. Investoři si všimli silných ekonomických indikátorů, silně rostoucí domácí spotřeby, ale také zlepšujících se zisků firem v tomto regionu. 

Pochybnosti z minulosti

Po finanční krizi v roce 2008 nastaly pro investice do akcií v regionu CEE těžké časy. Pražský akciový Index PX se propadl o více než polovinu a umazal pohádkové (avšak poněkud nezdravé) výnosy předchozích čtyř let. A to navzdory tomu, že se v Čechách (ani u našich středoevropských sousedů) krize zdaleka neprojevila v takové míře jako v USA, Irsku, Španělsku nebo na Islandu. 
Nezaměstnanost sice stoupla, ale nedosahovala katastrofických rozměrů, jako tomu bylo například ve Španělsku. Dokonce nezkrachovala jediná bankovní instituce a většina firem nemusela přerušit výplatu dividend. Zklamání investorů nastartované na začátku milénia zůstalo ale dlouho strašákem, který je odrazoval od střední a východní Evropy. Jen málokdo věřil, že tento region může znovu nastartovat hospodářský růst a začít se rychleji přibližovat k ekonomické úrovni svých západních sousedů.

Zdravý růst

Ačkoliv nemůžeme čekat, že akcie regionu CEE nastartují prudký růst v obdobném tempu, jako tomu bylo v letech 2003–2007, přílišná opatrnost také není na místě. Dosavadní růst je velmi zdravý s mírně rostoucí inflací v celém regionu. Dá se tedy očekávat, že „nakopne“ i doposud spící odvětví, jakým je například finanční sektor.

Banky v regionu totiž tvoří dohromady víc než polovinu tržní kapitalizace na burzách v České republice, Maďarsku, Polsku a v Rumunsku. Rekordně nízká nezaměstnanost již vede k růstu platů a může pomoci lidem čerpat více úvěrů a hypoték. Ve výsledku to znamená příležitost pro banky rozšířit svá portfolia a v neposlední řadě i zisk, což se nepochybně pozitivně odrazí také v jejich tržní hodnotě. 

Region CEE má správné „ingredience“ pro zdravý růst: stabilní měny, velmi nízkou zadluženost států, domácností a firem, nízkou nezaměstnanost a potenciál růstu v mnoha odvětvích. A k tomu stabilní a historicky nízké ceny komodit (především ropy, na které je celá Evropa závislá). To ve výsledku znamená více peněz v ekonomice na investice a spotřebu. Fond NN (L) International Czech Equity představuje unikátní možnost participovat na této konjunktuře v regionu CEE, bez rizika plynoucího z jiných rozvíjejících se trhů, jakými mohou být například Turecko či Rusko, do kterých fond zásadně neinvestuje.
 
 
Igor Müller
Investiční manažer NN Investment Partners, CEE Equity boutique
  • zkušenosti na akciových trzích od roku 2003 
  • v NN IP od roku 2013
  • dříve pracoval jako finanční analytik ve společnosti Wood&Company, působil také jako novinář Bloomberg News, kde monitoroval dění na kapitálových trzích CEE
  • člen investičního týmu NNIP zaměřeného na akcie střední a východní Evropy (CEE Equity boutique), zodpovědný mimo jiné za správu fondů NN (L) International Czech Equity, NN (L) International Romanian Equity

Právní upozornění: 
Tento dokument má pouze informační charakter, nejedná se o nabídku ke koupi cenných papírů, jeho text není právně závazný a nesmí být použit za účelem prodeje investic nebo upisování cenných papírů v zemích, kde je to zakázáno příslušnými orgány nebo právními předpisy, a proto by si investoři měli sami získat informace o případných registračních či ohlašovacích povinnostech ve vztahu k zamýšleným investicím v rámci své jurisdikce. Za ztrátu, která by mohla čtenáři případně vzniknout použitím informací uvedených v tomto dokumentu, nenese NN Investment Partners C. R., a. s. žádnou zodpovědnost. S investováním jsou spojena některá rizika. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Upozorňujeme také na možné kolísání výnosů z důvodů výkyvů měnového kurzu. Všechny důležité informace a dokumenty týkající se zmiňovaných fondů, včetně souvisejících rizik a nákladů, jsou k dispozici na www.nnfondy.cz. 
Předchozí článek Dva paradoxy trhů aneb proč je nejlepším investorem moravský zubař
Další článek Co stojí za vzestupem kryptoměn a proč ztrácí Bitcoin půdu pod nohama?
Vytisknout
2024 © Asociace pro kapitálový trh České republiky Podmínky použití Prohlášení o soukromí
Back To Top