Search
cs-CZen-GB
Search
22. dubna 2024

Blog

Kategorie: AkatBlog

Index trhu historických cenných papírů

Jeremy Monk, AKRO investiční společnost, a.s.:


Již tak velké množství investičních indexů se i nadále rozrůstá. Zdá se, že pro každou kategorii aktiv existuje speciální index: akciový, dluhopisový, komoditní, nemovitostní, index trhu s uměním, vybranými víny a tak dále. Nedávno spojila své síly skupina odborníků na skripofilii a vytvořila index sledující tržní hodnotu historických dluhopisů a akciových certifikátů. Nejedná se o cenné papíry s hodnotou vyplývající z jejich původní funkce, nýbrž o staré akciové nebo dluhopisové certifikáty, které mají z různých důvodů významnou historickou či uměleckou hodnotu.

Index trhu historických cenných papírů sleduje aukční ceny 100 „reprezentativních“ akciových a dluhopisových certifikátů. Graf 1 ukazuje vývoj tohoto indexu. Od svého vzniku koncem roku 2012 index vzrostl o přibližně 25%. Index je aktualizován každých 6 měsíců a jsou do něj zahrnuty nejnovější realizované aukční ceny. 

Index trhu historických cenných papírů


Metodická poznámka: Každá složka má v indexu váhu 1% a základ její hodnoty byl změněn na 100, a to na základě její aukční ceny v době před 31. prosincem 2012. Ceny pocházejí od těchto skripofilových dražebníků: HWPH, Scriposale, FHW, HSK, Boone a londýnské firmy Spink. Všechny ceny použité pro výpočet jsou čisté ceny bez provizí, poplatků nebo daní. Základní měnou indexu je euro.  Zdroj: hstm-index.com

Složky indexu

Index obsahuje široké spektrum historických certifikátů podle stáří, země vydání a průmyslového odvětví. Zahrnuty jsou do něj cenné papíry vydané od počátku 17. století do druhé poloviny 20. století. Ze sta historických položek je 58 od evropských emitentů, 16 emitentů pocházelo ze Severní Ameriky, zbývající položky mají svůj původ v Asii, Austrálii, Africe a Střední a Jižní Americe. Zastoupena jsou četná průmyslová odvětví. Aktuální hodnoty při dražbě certifikátů zahrnutých do indexu se pohybují mezi 60 a 30 000 eury. V tomto smyslu index skutečně reprezentuje širokou škálu v oblasti skripofilie (sběratelství a studium starých certifikátů). Ačkoliv jsou vybrané certifikáty vzácné, nejsou tak vzácné, aby se nikdy neobjevily na dražbě. Obvykle je známo, že u každého z nich existuje 15 až 50 kusů.

Volker Malik, editor HSTM Indexu, vysvětluje: „Záměrem bylo nejen poskytnout trhu vodítko pro sběratele, kteří možná považují svého koníčka za investici jistého druhu... (ale) také to, že index by měl lidem poskytovat i nápady „jak sbírat“, neboť zde existuje řada různých zemí, odvětví a typů.“ Například „...někdo by mohl index použít jako východisko pro založení celosvětové skripofilské sbírky, kdy by získal představu o tom, „jaké certifikáty je dobré mít ve své sbírce“ – s tím, že následně by lidé mohli tuto základní kolekci dle libosti rozšiřovat a doplňovat o další kusy...“

Historicky nejvýznamnější certifikáty zahrnuté v indexu jsou ty od společnosti Dutch East India Company (Vereenigde Oost-Indische Compagnie - VOC). Tato společnost, založená v roce 1602, byla první společností nabízející akcie a dluhopisy široké veřejnosti a její cenné papíry byly kótovány a volně obchodovány na burze cenných papírů. Součástí indexu je také první známý opční list. Tento opční list, opět holandského původu, opravňuje svého majitele k nákupu 6 akcií Císařské indické společnosti (Kaiserlich-Indische Compagnie) za 103 procent, a to do 25. srpna 1730.

Akcie podepsané slavnými podnikateli jsou v indexu dobře zastoupeny a zahrnují: Standard Oil Co. (John D. Rockefeller), Accessory Transit Co. (Cornelius Vanderbilt), American Express Co. (Henry Wells, William G. Fargo a Alex Holland), Bank of the United States of America (Nicholas Biddle), Basler Bandfabrik, vorm. Trüdinger & Cons. AG (Johann Rudolf Geigy-Merian, z rodiny Ciba-Geigy), Bodie Bluff Consolidation Mining Co. (Leland Stanford, který finančně podporoval Stanfordskou univerzitu), Camden & Amboy Rail Road & Transportation Company (Robert Livington Stevens), Edison Phonograph Works (Thomas Alva Edison), Flamingo Films, Inc. (Buster Keaton), Gesellschaft für Linde's Eismaschinen AG (Carl von Linde), Harrisburg, Portsmouth, Mount Joy & Lancaster Railroad Company (John Edgar Thomson nebo Thomas Alexander Scott), Ilmenauer Kupfer- und Silberbergwerk (Johann Wolfgang von Goethe), International Business Machines Corp. (Thomas J. Watson) a the Staten Island Rail-Road Co. (Jacob H. Vanderbilt nebo William H. Vanderbilt).

 
Ostatní významné akcie zastoupené v indexu zahrnují: Suezský a Panamský kanál, Plzeňský pivovar, The Ford Motor Company of Canada, The Hongkong & Shanghai Banking Corp. (HSBC), Hispano Suiza, Madame Tussaud's, Siemens a The Stockton & Darlington Railway Co.

Řada certifikátů zastoupených v indexu má kromě své historické hodnoty i značnou estetickou hodnotu. Vezměte si například akcie společnosti Fabrica de Faiancas das Caldas da Rainha (ilustrované), které navrhl Raphael Bordalho-Pinheiro (1847-1905). Tisk probíhal složitým procesem ručního tisku, využívajícího 11 různých barev. Dalším vyhledávaným certifikátem je Paris-France Société Anonyme s nádhernými ilustracemi Alfonse Muchy.

  

Index trhu historických cenných papírů poskytne užitečný cenový barometr jak pro investory, tak pro sběratele a bude nepochybně vyvolávat zájem i u nováčků v oboru skripofilie. Zvláště finanční odborníci často oceňují hmatatelné připomínky naší finanční historie, kterou tyto staré akcie a dluhopisy představují. Ve skutečnosti existuje jen málo lepších způsobů, jak vyzdobit kanceláře banky, makléřské firmy nebo správcovské společnosti, než některými dobře vybranými akciemi či dluhopisy. Pro ty, kdo by měli zájem prozkoumat výše uvedené důkladněji, lze nalézt další podrobnosti o Indexu trhu historických cenných papírů na adrese https://hstm-index.com s tím, že podrobnosti o tomto fascinujícím odvětví numismatiky lze nalézt na internetových stránkách Mezinárodní dluhopisové a akciové společnosti (IBSS) https://scripophily.org. 

Jeremy Monk, Investiční ředitel, AKRO investiční společnost, a.s.
Předchozí článek Souboj spekulantů s ČNB vstupuje do dalšího kola, spekulanti opět přebírají iniciativu
Další článek Mysli, rozporuj, adaptuj se!
Vytisknout
2024 © Asociace pro kapitálový trh České republiky Podmínky použití Prohlášení o soukromí
Back To Top