Search
cs-CZen-GB
Search
29. května 2024

Zveřejněná data

IP 6 - Objem custody aktivit členů ČR
Správa cenných papírů mimo CP kolektivního investování, vypořádání převodů
Historická data naleznete v sekci "Dokumenty - Historická data"
Tuzemské CP mimo CP fondů * Zahraniční CP mimo CP fondů * Tuzemské CP mimo CP fondů * Zahraniční CP mimo CP fondů *
Portfoliové investice Strategické investice Portfoliové investice Počet transakcí Počet transakcí
Perioda Klienti ČR Klienti mimo ČR Klienti ČR Klienti mimo ČR Klienti ČR Klienti mimo ČR Klienti ČR Klienti mimo ČR Klienti ČR Klienti mimo ČR
* Vydané nebo vedené v evidenci na území ČR

Legenda

  1. Zahrnuje listinné cenné papíry mimo cenných papírů kolektivního investování v úschově nebo správě
  2. Údaje jsou v CZK
  3. Položka portfoliové investice zahrnuje investice s podílem nižším než 10% na hlasovacích právech emitenta
  4. Objemy v tržních cenách, kde není tržní cena tak v nominální hodnotě
2024 © Asociace pro kapitálový trh České republiky Podmínky použití Prohlášení o soukromí
Back To Top