Search
cs-CZen-GB
Search
23. června 2024

Zákony a vyhlášky

Aktualizované a nové překlady zákonů v oblasti kapitálového trhu do anglického jazyka

Dne 29. 5. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 96/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů.

V souvislosti s tím Ministerstvo financí publikovalo aktualizované anglické překlady zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o dluhopisech a zákona o investičních společnostech a investičních fondech ve znění účinném k 13. 4. 2023.

Ministerstvo financí také publikovalo anglické překlady zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu a nařízení vlády o investování investičních fondů, které dosud nebyly publikovány, rovněž ve znění účinném k 13. 4. 2023.

Překlady jsou dostupné zde.

 

Předchozí článek Více naleznete na: http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/legislativni_zakladna/index.html
Vytisknout
2024 © Asociace pro kapitálový trh České republiky Podmínky použití Prohlášení o soukromí
Back To Top