Search
cs-CZen-GB
Search
7. června 2020

Aktuality

Aktuality AKAT

Kategorie: Aktuality

Upozornění pro investory

Vzhledem k množícím se případům kontaktování investorů osobami mimo obvyklá sídla finančních institucí (např. banky), kdy tyto osoby nemají oprávnění působit na finančním trhu, bychom rádi investory upozornili, aby při komunikaci ohledně investic věnovali pozornost zejména následujícím otázkám:

S kým jednám?
Může jednající osoba nabízet investice?
Zjistěte si, zda má tato osoba oprávnění působit na finančním trhu.
Jedná se o osobu s potřebnou licencí nebo registrací od České národní banky?
Zjistěte si, zdali má jednající osoba potřebné povolení od ČNB, které si můžete najít podle identifikátoru, který Vám příslušná osoba musí sdělit.
Seznamy České národní banky pro kontrolu licencí a registrací subjektů jsou dostupné zde.

Koho jednající osoba zastupuje?
Jedná se mnou fyzická osoba za sebe nebo za společnost?
Zkontrolujte, že Vám jednající osoba nabízí produkt vlastní nebo společnosti, pro kterou je činná. Toto můžete zjistit tak, že do příslušné společnosti zavoláte, případně najdete informace na jejích webových stránkách. 

Do čeho investice směřuje?
Ptejte se, jestli jde o investici do akcií, dluhopisů, nemovitostí nebo jiných finančních aktiv.
Zajímejte se, jakou historii má společnost, jejíž produkt je mi nabízen? 
Rozumím opravdu, jak nabízený produkt funguje? 
Jaká je návratnost investice? 
Za jak dlouho budu moci prostředky vybrat?

Jednající osoba Vám je povinna podat papírově nebo elektronicky všechny informace k investici.

Rádi bychom také upozornili, že prospekt cenného papíru schválený Českou národní bankou negarantuje výnos investice, a investoři mohou přijít až o 100% investovaných prostředků. Při nakládání s peněžními prostředky proto jednejte vždy opatrně. 

NEBOJTE SE INVESTOVAT, ALE BUĎTE OPATRNÍ!

Na koho se obrátit v případě problémů:
V případě problémů se můžete obrátit na Českou národní banku:
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/formular_obecny_dotaz/obecny_dotaz.html
Nebo můžete také kontaktovat finančního arbitra: 
www.finarbitr.cz 
Případně se také můžete obrátit na Asociaci pro kapitálový trh:
www.akatcr.cz

Předchozí článek Tisková zpráva AKAT - OBJEM MAJETKU SVĚŘENÝ SPRÁVCŮM AKTIV DOSÁHL K 31.3.18 VÝŠE 1,365 BILIONU KČ A
Další článek KONFERENCE NEXT STEPS IN ASSET MANAGEMENT - 31.5.2018 BRATISLAVA
Vytisknout
  • Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

2020 © Asociace pro kapitálový trh České republiky Podmínky použití Prohlášení o soukromí
Back To Top