logo AFAM Asociace fondů a asset managmentu
menu dekorace menu

english version

informační servis
tiskové zprávy AKAT
blog AKAT
monitoring trhu
o asociaci
orgány AKAT
členové asociace
dokumenty AKAT
zákony a vyhlášky
výroční zprávy
dokumenty EFAMA
kolektivní investování
ostatní dokumenty
konference
kontakt
mapa stránekNavigace   zpět    |    Hlavní menu navigace šipka informační servis

Objem majetku ve fondech kvalifikovaných investorů s domicilem v ČR podle správců

Období:
Společnost AUM (CZK)
30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018
Obhospodařované Administrované Obhospodařované Administrované Obhospodařované Administrované Obhospodařované Administrované Obhospodařované Administrované Obhospodařované Administrované
AMISTA investiční společnost, a. s. 16 918 774 180 10 918 520 397 21 742 752 805 10 685 152 521 24 715 453 923 11 593 610 099 26 277 560 048 11 314 849 445 27 083 775 344 12 541 706 254 27 449 996 765 13 021 910 887
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. 12 157 883 663 - 13 338 531 578 - 12 720 264 212 - 13 634 758 421 - 14 261 811 792 - 14 913 760 069 -
AVANT investiční společnost, a.s. 21 399 060 919 6 867 027 520 21 946 691 258 7 464 993 228 22 240 827 001 7 717 006 715 23 714 610 283 7 860 542 027 26 456 881 381 8 001 258 112 27 674 119 740 8 121 929 284
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost 4 453 990 284 - 5 077 425 066 - 5 265 662 483 - 5 848 699 665 - 6 144 268 744 - 6 279 315 599 -
Erste Asset Management, GmbH, pobočka Česká republika 5 319 410 128 - 5 695 454 625 - 6 125 319 426 - 6 881 145 945 - 7 023 829 642 - 7 310 682 366 -
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. 7 597 931 371 - 7 647 029 930 - 7 971 338 386 - 7 891 812 676 - 7 890 357 339 - 7 888 008 665 -
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 7 976 906 879 - 8 280 464 485 - 9 126 351 833 - 9 813 277 649 - 10 001 061 780 - 12 123 915 463 -
Jet Investment, a.s. 3 166 089 689 - 3 166 089 689 - 3 166 089 689 - 3 166 089 689 - 3 704 617 368 - 3 704 617 368 -
Pioneer investiční společnost, a. s. 1 198 111 748 - 1 189 993 342 - 1 092 348 900 - 1 071 197 382 - 1 068 965 437 - 991 680 702 -
PROSPERITA investiční společnost, a. s. 48 402 508 - 49 623 506 - 48 375 578 - 53 364 070 - 55 955 650 - 50 559 448 -
QI investiční společnost, a.s. 5 567 795 263 6 028 224 697 6 087 526 480 6 475 360 023 6 347 229 165 6 901 851 006 6 508 419 487 7 120 368 848 6 984 765 973 7 940 161 583 7 533 340 392 7 721 345 124
Raiffeisen investiční společnost a.s. 415 006 341 - 403 090 560 - 284 067 350 - 333 913 585 - 321 216 519 - 333 513 668 -
REDSIDE investiční společnost, a.s. 4 684 687 848 - 4 749 905 497 - 5 561 712 530 - 5 766 855 470 - 6 028 925 212 - 6 014 433 292 -
WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 821 166 034 - 1 778 445 381 - 1 926 535 708 - 1 667 251 500 - 3 425 257 095 - 3 408 530 470 -
CELKEM 92 725 216 856 23 813 772 614 101 153 024 203 24 625 505 772 106 591 576 184 26 212 467 821 112 628 955 870 26 295 760 320 120 451 689 276 28 483 125 949 125 676 474 007 28 865 185 296

Poznámka**: Objem obhospodařovaný majeteku zahrnuje aktiva fondů obhospodařovaných daným subjektem (nebo "členem AKAT ČR") bez ohledu na to, zda tentýž subjekt poskytuje rovněž službu administrace. Objem administrovaného majetku zahrnuje aktiva fondů, které uvedený subjekt administruje a přitom nejsou obhospodařovány jiným členem AKAT ČR.
Poznámka*: Data za některé členy AKAT obsahují rovněž majetek příslušné finanční skupiny, nikoliv pouze majetek klientů-třetích stran.


 

nahoru 

logo AFAM

(c) 2018 - All rights reserved - AKAT|ČR - Asociace pro kapitálový trh České Republiky - info@akatcr.cz
Ochrana osobních údajů (GDPR)