logo AFAM Asociace fondů a asset managmentu
menu dekorace menu

english version

informační servis
tiskové zprávy AKAT
blog AKAT
monitoring trhu
o asociaci
orgány AKAT
členové asociace
dokumenty AKAT
zákony a vyhlášky
výroční zprávy
dokumenty EFAMA
kolektivní investování
ostatní dokumenty
konference
kontakt
mapa stránekNavigace   zpět    |    Hlavní menu navigace šipka ostatní dokumenty navigace šipka

ZPRÁVA MF ČR O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2017
Úterý 12.06.2018

Dovolujeme si Vám oznámit, že Ministerstvo financí zveřejnilo českou verzi Zprávy o vývoji finančního trhu v roce 2017, která analyzuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce v kontextu delšího sledovaného období a naznačuje trendy pro další období. Zpráva dále obsahuje zvláštní kapitolu věnovanou hlavním legislativním aktivitám Ministerstva financí v daném roce, které ovlivní budoucí fungování a vývoj finančního trhu. Plné znění tohoto dokumentu v české verzi je dostupné na internetových stránkách Ministerstva financí: https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/financni-stabilita-a-dohled/vyvoj-financniho-trhu/2017/zprava-o-vyvoji-financniho-trhu-v-roce-2-32086

URL: zprava_2017_zprava-o-vyvoji-financniho-trhu.pdf

ZPRÁVA MF ČR O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2016
Úterý 20.06.2017

Dovolujeme si Vám oznámit, že Ministerstvo financí zveřejnilo českou verzi Zprávy o vývoji finančního trhu v roce 2016, která analyzuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce v kontextu delšího sledovaného období a naznačuje trendy pro další období. Zpráva dále obsahuje zvláštní kapitolu věnovanou hlavním legislativním aktivitám Ministerstva financí v daném roce, které ovlivní budoucí fungování a vývoj finančního trhu. Plné znění tohoto dokumentu v české verzi je dostupné na internetových stránkách Ministerstva financí: http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/financni-stabilita-a-dohled/vyvoj-financniho-trhu/2016/zprava-o-vyvoji-financniho-trhu-v-roce-2-28773

URL: zprava_2016_zprava-o-vyvoji-financniho-trhu_v02.pdf

Zpráva ČNB o výkonu dohledu nad finančním trhem 2015
Pondělí 25.07.2016

URL: dnft_2015_cz.pdf

ZPRÁVA MF ČR O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2015
Úterý 07.06.2016

Dovolujeme si Vám oznámit, že Ministerstvo financí zveřejnilo českou verzi Zprávy o vývoji finančního trhu v roce 2015, která analyzuje vývoj a nejdůležitější změny v jednotlivých segmentech finančního trhu v uplynulém roce a shrnuje schválené či připravované legislativní návrhy v oblasti finančního trhu. Plné znění tohoto dokumentu v české verzi je dostupné na internetových stránkách Ministerstva financí: http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/financni-stabilita-a-dohled/vyvoj-financniho-trhu/2015/zprava-o-vyvoji-financniho-trhu-v-roce-2-25123

URL: zprava_2015_zprava-o-vyvoji-financniho-trhu-v-roce-2015.pdf

Zpráva ČNB o finanční stabilitě 2014/2015
Pondělí 29.06.2015

Česká národní banka předkládá veřejnosti v pořadí jedenáctou Zprávu o finanční stabilitě, jejímž cílem je analýza a identifikace rizik pro finanční stabilitu České republiky. V letošním roce se Zpráva zaměřuje zejména na rizika, která mohou vznikat v souvislosti s vývojem na světových finančních trzích, s financováním nákupu nemovitostí a možnými dopady nových regulací. Významný prostor je věnován makroobezřetnostním kapitálovým rezervám v bankovním sektoru a nástrojům zaměřeným na omezování systémového rizika.

URL: fs_2014-2015.pdf

Zpráva MF ČR o vývoji finančního trhu v roce 2014
Pondělí 29.06.2015

Oddělení Analýzy finančního trhu zveřejnilo 10. 6. 2015 Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2014 (dále jen „Zpráva“). Zpráva, jež je zpracovávána pravidelně každý rok, shrnuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce a naznačuje trendy pro další období. Vedle analýzy dílčích oblastí finančního trhu Zpráva obsahuje zvláštní podkapitolu věnovanou hlavním legislativním aktivitám Ministerstva financí v daném roce, které ovlivní budoucí fungování finančního trhu. Zpráva se podrobně věnuje také působení Ministerstva financí v pracovních skupinách a výborech na evropské i globální úrovni.

URL: zprava_2014_zprava-o-vyvoji-financniho-trhu-v-roce-2014_v-02.pdf

Prezentace a foto z konference Next Steps in Asset Management - 9.4.2015
Pondělí 13.04.2015

Dne 9.4.2015 se v Praze uskutečnil již šestý ročník konference Next Steps in Asset Management, kterou pořádala Asociace pro kapitálový trh (AKAT) ve spolupráci se Slovenskou asociací správcovských společností (SASS). Hlavním tématem letošní konference byla Koncepce rozvoje kapitálového trhu v ČR a SR ve světle připravované Evropské kapitálové unie. Na konferenci vystoupili zástupci Ministerstva financí České a Slovenské republiky, České národní banky, Národní banky Slovenska, přední odborníci členských společností obou asociací i zástupce Evropské komise a zástupce britské asociace alternativních fondů AIMA. Jedním z hlavních řečníků letošní konference bude dlouholetý Executive Vice President Pioneer Investment Management Inc. a portfolio manažer jednoho z nejúspěšnějších fondů na světě Pioneer Fund, pan John Carey. Sborník konference s jednotlivými prezentacemi a fotografiemi z konference naleznete pod níže uvedeným odkazem.

URL: konference_nsam_2015.zip

Zpráva ČNB o finanční stabilitě 2013/2014
Středa 18.06.2014

Zpráva obsahuje analýzy vyhodnocující rizika pro finanční stabilitu, pozici české ekonomiky ve finančním cyklu a hodnocení vývoje jednotlivých segmentů finančního sektoru. V letošním roce se Zpráva zaměřuje zejména na rizika, která mohou vznikat např. v souvislosti s vývojem na světových dluhopisových trzích nebo s financováním nákupu nemovitostí. Významný prostor je věnován novým makroobezřetnostním kapitálovým rezervám v bankovním sektoru a nástrojům zaměřeným na omezování systémového rizika.

URL: cnb_zpr_va_o_finan_n__stabilit__2013-2014.pdf

Prezentace z konference Next Steps in Asset Management - 29.5.2014
Úterý 10.06.2014

Dne 29. května 2014 se v Bratislavě uskutečnil již pátý ročník konference Next Steps in Asset Management, kterou pořádá Asociace pro kapitálový trh (AKAT) ve spolupráci se Slovenskou asociací správcovských společností (SASS). Na konferenci vystoupili zástupci Ministerstva financí České a Slovenské republiky, Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, České národní banky, Národní banky Slovenska, přední odborníci členských společností obou asociací, i zástupce britské asociace alternativních fondů AIMA. Jednotlivé prezentace z této konference naleznete v přiloženém souboru.

URL: prezentacie_nsam_2014.zip

Zpráva MF ČR o vývoji finančního trhu v roce 2013
Čtvrtek 29.05.2014

Oddělení Analýzy finančního trhu zveřejnilo 29. 5. 2014 Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2013. Zpráva o vývoji finančního trhu je zpracovávána pravidelně každý rok a shrnuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce, včetně naznačení vývojového trendu pro další období.

URL: zprava-o-vyvoji-financniho-trhu_2013_v3.pdf

Zpráva ČNB o finanční stabilitě 2012/2013
Úterý 18.06.2013

18. června 2012 byla zveřejněna publikace České národní banky Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013, která analyzuje vývoj české ekonomiky v roce 2012 a v prvních měsících roku 2013. Vybrané závěry Zprávy jsou následující: - Český finanční sektor zůstal v roce 2012 a v prvním čtvrtletí roku 2013 i přes pokračující ekonomickou recesi stabilní - Hlavním rizikem pro českou ekonomiku v následujících dvou letech zůstává výraznější propad ekonomické aktivity vedoucí ke zhoršení příjmů podniků a domácností - Pokračující ekonomické zpomalení zvyšuje riziko růstu úvěrových ztrát bankovního sektoru a poklesu schopnosti vytvářet výnosy k jejich krytí - Banky, pojišťovny a penzijní fondy zůstávají dle provedených zátěžových testů nadále vysoce odolné i vůči velmi nepříznivému vývoji Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013 je dostupná na následující webové stránce: http://www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/zpravy_fs/fs_2012-2013/index.html

URL: zfs_2012-2013.pdf

Zpráva MF ČR o vývoji finančního trhu v roce 2012
Středa 29.05.2013

Oddělení Analýzy finančního trhu zveřejnilo 29. 5. 2013 Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2012 (dále jen „Zpráva“). Zpráva je zpracovávána pravidelně jednou ročně, shrnuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce a naznačuje trendy pro další období. Vedle analýzy dílčích oblastí finančního trhu a vládního sektoru obsahuje také zvláštní podkapitolu věnovanou reformě penzijního systému a výčet hlavních legislativních aktivit Ministerstva financí, které zasáhnou budoucí fungování finančního trhu. Zpráva se podrobně věnuje také působení Ministerstva financí v pracovních skupinách a výborech na evropské i globální úrovni.

URL: zprava-o-vyvoji-financniho-trhu_2012.pdf

Prezentace z konference AKAT a SASS: Next Steps in Asset Management - 19. dubna 2013, Praha
Pondělí 22.04.2013

Dne 19.4.2013 se v Praze uskutečnil již čtvrtý ročník konference Next Steps in Asset Management, kterou pořádala Asociace pro kapitálový trh (AKAT) ve spolupráci se Slovenskou asociací správcovských společností (SASS). Cílem letošní konference bylo poskytnout účastníkům komplexní přehled o vývoji současné a budoucí legislativy v oblasti investic v ČR a SR, o zkušenostech s aplikací nových legislativních pravidel a o směřovaní dalšího rozvoje fondů kolektivního investování. Účastníci zde měli možnost aktivně se podělit o praktické poznatky, navzájem se inspirovat a navázat aktivnější spolupráci společností a institucí působících v ČR a SR. Na konferenci vystoupili zástupci Ministerstva financí České a Slovenské republiky, České národní banky, Národní banky Slovenska i přední odborníci členských společností obou asociací. Prezentace, které zazněly na této konferenci naleznete pod níže uvedeným odkazem.

URL: prezentace_konference_nsam_19_4_2013.zip

Zpráva MF ČR o vývoji finančního trhu v roce 2011
Sobota 30.06.2012

Zpráva Ministerstva financí ČR o vývoji finančního trhu v roce 2011 zachycuje nejdůležitější události za uplynulý rok včetně případných budoucích trendů v jednotlivých segmentech finančního trhu.

URL: ft_zprava_o_ft_v_roce_2011.pdf

Prezentace z Konference AKAT a SASS: Next Steps in Asset Management - 26.4.2012 v Bratislavě
Pátek 15.06.2012

AKAT pořádal ve spolupráci s SASS (Slovenská asociácia správcovských spoločností) již třetí ročník konference Next Steps in Asset Management, která se uskutečnila dne 24. dubna 2012 v Bratislavě v hotelu Holiday Inn. Konference byla určená především pro vedoucí manažery a zaměstnance investičních společností, pracovníky bank, depozitáře, pro odborné pracovníky regulátorů (NBS, ČNB), ministerstev a pro odborníky z poradenských společností a společností působících v odvětví kolektivního investování a na kapitálovém trhu. Cílem konference bylo informovat účastníky o stavu a přípravě nových legislativních koncepcí, přičemž bude také možnost podělit se o praktické poznatky, navzájem se inspirovat a navázat aktivnější spolupráci společností a institucí působících v SR a ČR. Na Konferenci vystupovali přední odborníci z řad regulátorů Slovenské a České republiky a profesionálové z řad členských společností obou asociací. V příloze naleznete prezentace z této Konference.

URL: prezentace_konference_20120426.zip

Zpráva MF ČR o vývoji finančního trhu v roce 2010
Čtvrtek 30.06.2011

Zpráva Ministerstva financí ČR o vývoji finančního trhu v roce 2010 zachycuje nejdůležitější události za uplynulý rok včetně případných budoucích trendů v jednotlivých segmentech finančního trhu.

URL: ft_rocni_zprava_o_vyvoji__ft_v_2010.pdf

Zpráva MF ČR o vývoji finančního trhu v roce 2009
Středa 30.06.2010

Zpráva Ministerstva financí ČR o vývoji finančního trhu v roce 2009 zachycuje nejdůležitější události za uplynulý rok včetně případných budoucích trendů v jednotlivých segmentech finančního trhu.

URL: zprava_o_vyvoji_ft_v_roce_2009_pdf.pdf

Zpráva MF ČR o vývoji finančního trhu v roce 2008
Neděle 31.05.2009

Zpráva Ministerstva financí ČR o vývoji finančního trhu v roce 2008 zachycuje nejdůležitější události za uplynulý rok včetně případných budoucích trendů v jednotlivých segmentech finančního trhu.

URL: 2008_rocni_zprava_o_ft_pdf.pdf

Investiční služby a odpovědnost spojená s jejich poskytováním
Pondělí 25.05.2009

Materiál "Investiční služby a odpovědnost spojená s jejich poskytováním" slouží pro členy AKAT i širokou veřejnost jako určité vodítko, jak je odpovědnost spojená s poskytováním vybraných investičních služeb vymezená v českém právním řádu. Materiál byl zpracován vzhledem ke stávající situaci na finančních trzích a k panující nejistotě ohledně vymezení práv a povinností klientů a poskytovatelů různých finančních služeb. Zadání bylo svěřeno advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík a materiál "Investiční služby a odpovědnost spojená s jejich poskytováním" zpracoval doktor Pihera ve spolupráci s profesorem Dědičem.

URL: is_a_odpovednost.pdf

Zpráva MF ČR o vývoji finančního trhu v roce 2007
Sobota 31.05.2008

Zpráva Ministerstva financí ČR o vývoji finančního trhu v roce 2007 zachycuje nejdůležitější události za uplynulý rok včetně případných budoucích trendů v jednotlivých segmentech finančního trhu. Anglická verze Zprávy.

URL: rocni_zprava_financni_trh_2007_pdf.pdf

Konference "Investování měst a obcí na finančních trzích" - 28.11.2007
Úterý 04.12.2007

Tato konference měla za cíl informovat a seznámit zástupce měst a obcí s investičními nástroji, novými možnostmi v oblasti finančních investic a správě finančního majetku a v neposlední řadě také s riziky spojenými s investičními aktivitami. Níže si můžete stáhnout program a prezentace z této konference.

URL: 20071128_prezentace.zip

Zpráva MF ČR o vývoji finančního trhu v roce 2006
Pátek 25.05.2007

Zpráva Ministerstva financí shrnuje nejdůležitější trendy v jednotlivých segmentech finančního trhu v roce 2006, naznačuje vývoj finančního trhu v letošním roce a vytyčuje priority Ministerstva financí pro nadcházející období.

URL: ro_n__zpr_va_2006.pdf

Zpráva MF ČR o vývoji finančního trhu v 1. pol. 2006
Pondělí 04.12.2006

Pololetní zpráva zveřejněná Ministerstvem financí navazuje na předchozí zprávy o vývoji finančního trhu. Účelem těchto pravidelných zpráv je poskytovat komplexní informace o vývoji finančního trhu za sledované období. Obsahem zprávy je meziroční srovnání jednotlivých segmentů finančního trhu z hlediska jejich vývoje a s ohledem na aktuální vlivy působící na trh.

URL: zprava_o_vyvoji_financniho_trhu_v_1_pololeti_roku_2006_pdf.pdf

Zpráva MF ČR o vývoji finančního trhu v roce 2005
Pátek 30.06.2006

Zpráva shrnuje nejdůležitější události roku 2005 a nástin budoucích trendů v jednotlivých segmentech finančního trhu. Celkově lze hodnotit stav i vývoj finančního trhu v roce 2005 pozitivně, jako rozvíjející se a stabilizovaný. Byl podmíněn nejen příznivým vývojem domácího hospodářství, ale i pokračující konjunkturou světové ekonomiky.

URL: zprava_o_vyvoji_financniho_trhu_v_roce_2005.pdf

Zpráva ČNB o situaci na českém kapitálové trhu v roce 2005
Pátek 30.06.2006

Zpráva České národní banky o situaci na českém kapitálovém trhu v roce 2005

URL: kapitalovy_trh_2005_cz.pdf

Zpráva MF ČR o vývoji finančního trhu v 1. pol. 2005
Úterý 22.11.2005

Zpráva MFČR o vývoji finančního trhu k 1. pololetí 2005.

URL: mfcr_pololetni_zprava_05.pdf

 

nahoru 

logo AFAM

(c) 2018 - All rights reserved - AKAT|ČR - Asociace pro kapitálový trh České Republiky - info@akatcr.cz
Ochrana osobních údajů (GDPR)