logo AFAM Asociace fondů a asset managmentu
menu dekorace menu

english version

informační servis
tiskové zprávy AKAT
blog AKAT
monitoring trhu
o asociaci
orgány AKAT
členové asociace
dokumenty AKAT
zákony a vyhlášky
výroční zprávy
dokumenty EFAMA
kolektivní investování
ostatní dokumenty
konference
kontakt
mapa stránekNavigace   zpět    |    Hlavní menu navigace šipka Detail novinky

Investice nejsou jen pro bohaté

Úterý 14.06.2016

Jan Barta, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost:

Několik uplynulých desetiletí u nás v Čechách ukazuje, že vstup do investičního světa pro řadu lidí představuje poměrně náročný mentální krok. Mají často obavy, že se jedná o spletitý prostor, v němž se mohou rychle ztratit a ve kterém se dobře orientují jen ti nejbohatší. 

Samozřejmě, v médiích se nejčastěji dočteme o lidech investorech, kteří mohou díky svému majetku ovládat třeba celé firmy. O takových příbězích pak jistě můžeme barvitě vyprávět celé hodiny. Paradoxní však je, že daleko větší skutečnou potřebu navyšovat své úspory, tedy zhodnocovat je, nebo alespoň uchovávat jejich hodnotu, mají lidé s nižšími příjmy. Především oni si potřebují vytvořit finanční rezervu na dobu, kdy nebudou mít k dispozici pravidelný plat v potřebné výši. A právě jejich obavy ze vstupu do labyrintu investic jsou nejvyšší na začátku, tedy ještě dříve, než se k tomuto důležitému životnímu kroku vůbec odhodlají. Jak tedy můžeme takovým lidem podstatu investování a jeho důležitost v čase vysvětlit?

Začněte co možná nejdříve 
Když se chceme pustit do investování, ideální je načasovat ho na chvíli, kdy se zbavíme zásadních dluhů (třeba když splatíme hypotéku). Začít ale můžeme v podstatě kdykoliv, jakmile dokážeme pravidelně odkládat určitou fixní finanční částku. Klidně stačí i 500 korun měsíčně. Coby prvoinvestor se díky pravidelnému investování můžeme v rámci dlouhodobé investiční strategie zaměřit na investice s vyšším podílem akcií, které nám potenciálně mohou přinést vyšší zhodnocení. Může se zdát, že takto „vyladěné“ investice sice vystavujeme o něco vyššímu krátkodobému riziku kolísání jejich hodnoty. V tu chvíli je však hodnota investičního portfolia v poměru k celkovému majetku většinou malá. Navíc celkové kolísání v dlouhodobém horizontu klesá. Jakmile se přiblíží čas, kdy bychom chtěli své investované prostředky využít, je dobré začít tento podíl akcií snižovat, a eliminovat tím případné dramatické výkyvy hodnot.

Příběh dvou sester
Z vlastní zkušenosti vím, že objasnit prvoinvestorům, jaký význam pro ně investice mohou mít, není snadné. Ovšem dva příklady, které nyní uvedu, mi v tomto ohledu často pomáhají. Na „příběhu dvou sester“ můžeme dobře ukázat, jakou roli hraje zhodnocování v čase, včetně prvku „zhodnocení zhodnocení“, který v jeho průběhu můžeme získat. Tento příběh vypráví, že během 25 let (tedy za dobu, kterou již mnozí z nás po roce 1989 zažili) může i pětileté zaváhání jedné ze sester ve finále přinést velikou ztrátu. Při pravidelném investování jednorázové měsíční částky a dlouhodobém zhodnocení 7 procent ročně jde ve výsledku o více než 35 procent! Je tedy nad slunce jasné, že každé otálení, byť nemusí na první pohled vypadat nijak fatálně, nás něco stojí. Tento hypotetický příběh jasně ukazuje, jak moc je dlouhodobé investování pro lidi, kteří by si měli urgentně do budoucna zajistit nějaké volné prostředky, důležité. Většina z nás totiž patří do takzvané střední třídy a potřebě našetřit si peníze na důchod se rozhodně nevyhne. Dokázat totiž vyžít jen s pomocí státem slibovaných prostředků bude velmi obtížné.  

Plán delta
Další výpočet, o nějž můžeme naše argumenty opřít, a potřebu investic pro prvoinvestory ještě více podpořit, je tzv. plán delta. Ten naznačuje odhad poměru hotovosti, kterou musíme dlouhodobě odkládat, a částky, kterou můžeme při pravidelném výběru po uplynutí investičního horizontu rozumně očekávat. Smyslem plánu je, abychom výrazně nesnížili objem našich prostředků pro spotřebu. Chceme-li si tedy zachovat dlouhodobě zdroje na stejné úrovni, vychází nám, že bychom měli pro plánovanou dobu 25 let úspor i 25 let výdajů odkládat a dlouhodobě investovat jednu čtvrtinu našich měsíčních příjmů. Byť se nám může čtvrtina na první pohled zdát jako přemrštěná, měli bychom se zamyslet a hlavně začít včas. Čím dříve totiž začneme, tím lepšího poměru docílíme.
 

Zdroj: ČSOB Asset Management

V područí zbytečných obav
Další klíčovou obavou, která prvoinvestory od jejich rozhodnutí začít zbytečně odrazuje, bývá strach ze složitosti celé akce. Oba základní nástroje na našem trhu – ať už to jsou podílové, nebo penzijní fondy, přinášejí možnosti, které jsou naopak velmi jednoduché a pro investory téměř bezpracné. Stačí jen sebrat odvahu začít. 

Jan Barta, člen představenstva ČSOB AM


 

nahoru 

logo AFAM

(c) 2018 - All rights reserved - AKAT|ČR - Asociace pro kapitálový trh České Republiky - info@akatcr.cz
Ochrana osobních údajů (GDPR)