logo AFAM Asociace fondů a asset managmentu
menu dekorace menu

english version

informační servis
tiskové zprávy AKAT
blog AKAT
monitoring trhu
o asociaci
orgány AKAT
členové asociace
dokumenty AKAT
zákony a vyhlášky
výroční zprávy
dokumenty EFAMA
kolektivní investování
ostatní dokumenty
konference
kontakt
mapa stránekNavigace   zpět    |    Hlavní menu navigace šipka Detail novinky

Pasivní, impulzivní, nebo strategický investor?

Úterý 26.04.2016

Miroslav Adamkovič, ČSOB Asset Management

V ČSOB Asset Management jsme se nedávno zaměřili na dosažený výnos každého investora v horizontu 26 let. Analýza nám vygenerovala celkem sedm typů investorů, jejichž výnos do značné míry ovlivňuje jejich povaha. Které typy to jsou?

  1. Pasivní investor jednou v životě zainvestuje do modelového portfolia a o svou investici se už dále nestará. Nesvěří ji ani do správy portfolio manažera. Touto cestou se například snaží zajistit na důchod.
  2. „Sezónní“ investor přehodnocuje stav svého portfolia jednou ročně. Když se portfolio odchýlí od zvolené strategie, přeinvestuje své prostředky podle původního rozložení svého portfolia.
  3. Investor s pasivně spravovaným portfoliem/fondem – o své investice se vůbec starat nemusí, protože se mu samy ve fondu pasivně spravují. Když náhle vzrostou akcie, nebo dluhopisy, fond prostředky klienta dokáže na základě zvolené strategie na denní bázi přesunout do původního rozložení.
  4. Investor s aktivně spravovaným portfoliem/fondem se o své investice/portfolio opět vůbec starat nemusí. Navíc vybraný fond či portfolio spravuje, na rozdíl od přechozího případu, na denní bázi profesionál (portfolio manažer). Ten nesleduje pouze odchylku aktiv od původního rozložení, ale také zohledňuje doporučení správce fondu. Pokud správce například věří, že potenciál mají akcie, pak je ve fondu odpovídajícím způsobem nadváží.
  5. Impulzivní investor podléhá aktuálním trendům, bedlivě sleduje zprávy z médii nebo analyzuje situaci sám. Snaží se vystihnout správný moment, kdy zainvestovat. Někdy se mu vhodnou příležitost podaří zachytit, jindy ne. Své portfolio má vůči akciím jednou nadvážené, jindy podvážené.
  6. Investor, který preferuje 95procentně zabezpečené investice, využívá fond se strategií na bázi aktivní realokace portfolia s hraniční hodnotou 95 procent. Hodnota investic v tomto aktivně spravovaném fondu by během jednoho roku neměla klesnout pod úroveň 95 procent.
  7. Investor, který preferuje 90procentně zabezpečené investice, využívá fond se strategií na bázi aktivní realokace portfolia s hraniční hodnotou 90 procent. Hodnota investic v tomto aktivně spravovaném fondu by během jednoho roku neměla klesnout pod úroveň 90 procent.

Který investor si vedl v naší analýze nejlépe (viz graf č. 1)?

Na prvním místě jednoznačně skončil investor, který si zvolil aktivně spravované portfolio/fond. Právě díky aktivní správě se jeho průměrný roční výnos na horizontu necelých 26 let překonal 10 procent ročně. 

Na druhém místě se překvapivě neumístil žádný investor, ale samotné akcie. Proč je uvádíme? Protože investor, který zvolí aktivně spravované portfolio/fond, a tedy kombinaci akcií a dluhopisů v poměru 50/50, je úspěšnější než výkon samotných akcií na tomto horizontu! Pokud by si koupil akcie a držel je, pak by byl na tom v průměru o procento ročně hůře než klient s aktivně spravovaným portfoliem.

Na třetím místě se umístil investor, který preferuje 90procentně zabezpečené investice. Průměrný roční výnos se dostal až na úroveň osmi procent ročně a horizontu necelých 26 let. 

Na posledním místě naopak skončil investor, který si nevybral žádnou strategii a svou investici do dluhopisů vytrvale držel po dobu téměř 26 let. O něco málo lépe by na tom byl investor se strategií na bázi aktivní realokace portfolia s hraniční hodnotou 95 procent.

Graf č. 1: Výnosy investorů ve srovnání s rizikem jejich kolísaní (volatility) v čase


A co ještě dodat? Zdá se, že strategie/fondy/portfolia jsou zajímavější z pohledu výnosu než přímé držení akcií nebo dluhopisů. Pokud se rozhodnete pro strategii, pak nejvhodnější bude ta aktivně spravovaná, ovšem ze strany odborníků. Jestliže jste přeci jen opatrnější investor a chcete si zachovat určitý stupeň ochrany, pak vhodnou volbou můžou být i fondy typu Portfolio Pro (produkty s aktivní realokací portfolia s hraniční hodnotou). Raději ale volte variantu 90 procent, protože 5 procent ochrany navíc představuje velké množství ztraceného potenciálního výnosu.

-------- 

Metodika analýzy:
Analýza ČSOB Asset Management zmapovala data dostupná od roku 1990. V případě výpočtu výnosu akcií byly v časovém horizontu necelých 26 let zprůměrovány světové indexy, u průměrného výnosu dluhopisů došlo ke zprůměrování výnosů státních dluhopisů s různými splatnostmi. Preferované portfolio vycházelo z rozložení 50 % akcií a 50 % dluhopisů. Rozhodování portfolio manažera u aktivně spravované investice nahradil technický model, který zohledňoval primárně volatilitu akciového trhu za posledních 26 let.
Výsledky analýzy nezohledňují poplatky, které souvisí se samotnou investici (vstupní poplatky) nebo poplatky za správu fondu/portfolia. Skutečný výnos se proto může lišit v závislosti na typu vybraného fondu/portfolia. Každý produkt má také jiný vstupní a správcovský poplatek, který se může pohybovat v rozmezí 1–3 procent ročně.

Graf č. 2: Výkonnost akcií a dluhopisů ve srovnání s výkonností jednotlivých investorů


Miroslav Adamkovič, investiční analytik, ČSOB Asset Management

 

nahoru 

logo AFAM

(c) 2018 - All rights reserved - AKAT|ČR - Asociace pro kapitálový trh České Republiky - info@akatcr.cz
Ochrana osobních údajů (GDPR)