logo AFAM Asociace fondů a asset managmentu
menu dekorace menu

english version

informační servis
tiskové zprávy AKAT
blog AKAT
monitoring trhu
o asociaci
orgány AKAT
členové asociace
dokumenty AKAT
zákony a vyhlášky
výroční zprávy
dokumenty EFAMA
kolektivní investování
ostatní dokumenty
konference
kontakt
mapa stránekNavigace   zpět    |    Hlavní menu navigace šipka Detail novinky

Při investování nespoléhat jen na sebe

Úterý 19.04.2016

Pavel Hoffman, Investiční kapitálová společnost KB, a.s.:

Češi jsou národem kutilů, kteří jsou zvyklí mnoho věcí si dělat sami. Bohužel to v řadě případů platí také o investování. Ale zde pak nastává obrovský problém. Pokud lidé spoléhají v investování jen na své schopnosti, může se jim tento přístup hodně vymstít. Přijít o několik miliónů korun pak nemusí být výjimečnou událostí.

Je řada důvodů, proč lidé nejsou ochotní využívat služeb investičních profesionálů. Někdy je to zdrženlivost hovořit o svých penězích s cizími lidmi, jindy zase představa, že investování není nic složitého. To je ale velký omyl a mnoho lidí na to doplatí – nedosáhnou takových výsledků, jako když investování nechají na odbornících.

Češi obecně nepatří mezi dobré investory, neumějí pracovat se svými penězi. Buď se okrádají o dosažitelné výnosy, nebo zase přespříliš riskují. S tím pak souvisí často nevhodná skladba majetkových portfolií českých domácností. Češi mají velký podíl v hotovosti a stále hodně peněz zbytečně leží na běžných či termínovaných účtech v bankách, které nepřinášejí prakticky žádný výnos. 

Na struktuře finančních investic českých domácností je tak patrná poměrně velká zaostalost za vyspělými zeměmi EU. Situace se sice pozvolna zlepšuje, je ale stále mnoho lidí, kteří nemají žádné povědomí o instrumentech kolektivního investování. Nevědí nic o podílových fondech, nebo se jich jednoduše bojí. V takových případech pak lidé nemají mnoho jiných možností, než svěřit své peníze do rukou investičních odborníků.

Investiční aplikace jako vodítka
Pokud ale klienti nechtějí své peníze a investování probírat s živými lidmi, nabízí se ještě jiná varianta. Tou jsou nejrůznější pomocné investiční aplikace dostupné na webu či v chytrých telefonech. Ty totiž mohou posloužit jako velmi dobrá vodítka a doporučení, jak optimálně své peníze zainvestovat podle svých individuálních preferencí.

Investičních aplikací je na trhu k dispozici celá řada. Jsou přirozeně různě propracované a různě uživatelsky přívětivé. Lidem ale mohou poskytnout cenné informace – poradit, kam s penězi. A to jsou právě ty údaje, které nezkušení investoři nejčastěji hledají. To znamená kolik a kam mají své prostředky umístit – jak je šikovně diverzifikovat – tedy rozložit, aby celkové investiční riziko bylo únosné.

Na internetu tak lidé mohou narazit na nejrůznější simulace a investiční modely. Na začátku musejí zadat požadované vstupní parametry – na jak dlouho si představují peníze umístit, jaký by chtěli dosáhnout výnos a hlavně jaký je jejich vztah k riziku – jaké investiční riziko jsou ochotni podstoupit. Od toho se pak logicky odvíjejí investiční strategie, které jsou klientovi nabízeny. Lidé si přitom nemusejí vybírat jen z jednoho modelu, podle objemu investovaných peněz jsou doporučovány i nejrůznější kombinace investičních strategií.

Pro investory, kteří nechtějí podstoupit velké investiční riziko, je určená konzervativní strategie. Je spojená s nejnižší volatilitou (rozkolísaností) hodnoty investovaných aktiv, současně zde ale lidé dosáhnou nejnižšího výnosu. A to mnohé jedince odradí a raději dají přednost balancovanému modelu. Jde o jakousi „zlatou střední cestu“ – investiční riziko je zde o něco vyšší, vyšší je ale i potenciálně dosažitelný výnos.

Pro klienty, kteří nemají problém s vyšším investičním rizikem a chtějí v delším časovém horizontu dosáhnout vyšších výnosů, je určena dynamická strategie. S ní je pak spojená vyšší volatilita – tedy skutečnost, že během trvání investice se hodnota klientských aktiv může výrazně měnit. Je proto více než důležité u každé strategie dodržet investiční horizont. U dynamické varianty to platí několikanásobně.

Výstupem investičních aplikací pak tedy bývá doporučení, jak vhodně poskládat investiční portfolio. Klientům lze doporučit, aby se nevázali jen na jednu investiční strategii, ale svá aktiva rozložili do více modelů. Je samozřejmě jen na samotném klientovi, zda se získaným doporučením bude řídit, či nikoliv.

Pravidelné investování
Vedle aplikací, které lidem poradí kam s penězi, jsou na internetu také pomůcky, které zase pěkně demonstrují, jak je důležité investovat pravidelně. Při pravidelném investování lidé pravidelně vkládají určitou částku do fondu či několika fondů – většinou každý měsíc nebo čtvrtletí. Výhodou této strategie je eliminace rizika, že se člověk svojí investicí trefí do vrcholu nějaké bubliny a po následném poklesu prodělá. Bez ohledu na vývoj finančních trhů lidé při pravidelném investování nakupují za průměrnou cenu.

Drobní investoři nejsou schopni předvídat vzrůsty a pády trhů, které jsou často poháněny spíše psychologickými faktory než ekonomickými úvahami. Proto je pravidelné investování jedním z vhodných způsobů, jak eliminovat vliv turbulencí na trzích. Je ale třeba dodržovat doporučenou délku investice. U konzervativních fondů je to jeden až dva roky, u rizikovějších minimálně pět let.

Investování není hra, ale jasně definovaná a promyšlená činnost, kde je cílem zhodnocování volných peněz. Podle toho by lidé měli k investování přistupovat – měli by mu věnovat maximální pozornost. Podobně jako nikoho nenapadne, že si operativní lékařský zákrok na svém těle provede sám a raději vyhledá odbornou pomoc, tak podobné by to mělo být s penězi. Peníze jsou příliš důležité na to, aby lidé při investování spoléhali jen na sebe či doporučení kamarádů a známých.

Pavel Hoffman
Místopředseda představenstva IKS KB, a.s.

Informace obsažené na těchto internetových stránkách mají pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku, jejich obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství ani za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.
 

 

nahoru 

logo AFAM

(c) 2018 - All rights reserved - AKAT|ČR - Asociace pro kapitálový trh České Republiky - info@akatcr.cz
Ochrana osobních údajů (GDPR)