logo AFAM Asociace fondů a asset managmentu
menu dekorace menu

english version

informační servis
tiskové zprávy AKAT
blog AKAT
monitoring trhu
o asociaci
orgány AKAT
členové asociace
dokumenty AKAT
zákony a vyhlášky
výroční zprávy
dokumenty EFAMA
kolektivní investování
ostatní dokumenty
konference
kontakt
mapa stránekNavigace   zpět    |    Hlavní menu navigace šipka Detail novinky

20 let AKAT – vize, revize, koncepce

Úterý 19.01.2016

Jana Brodani (Michalíková), Asociace pro kapitálový trh ČR:

Vznikem Unie investičních společností České republiky v červnu 1996 bylo završeno úsilí českých asociací investičních společností a fondů směřující ke vzniku jediné profesní organizace subjektů kolektivního investování v České republice. Postupným slučování a vstupem dalších subjektů do Asociace pro kapitálový trh České republiky tak vzniklo nejvýznamnější profesní sdružení působící na kapitálovém trhu. Asociace aktuálně sdružuje nejenom nejvýznamnější správce – investiční společnosti a asset management společnosti, ale i obchodníky s cennými papíry a banky, které působí v ČR, a další subjekty poskytující služby v oblasti kapitálového trhu. 

Celých 20 let od svého vzniku Asociace usiluje především o rozvoj kapitálového trhu a kolektivního investování. Podmínkou nutnou (i když nikoliv postačující) pro fungování kapitálového trhu je stanovení dlouhodobé vize pro kapitálový trh, včetně deklarace státu, že má zájem a snahu stabilní a efektivní kapitálový trh rozvíjet. Jednou z nejvýznamnějších aktivit asociace tak byla v uplynulém období iniciativa směřující k vytvoření Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice, která je nyní připravována Ministerstvem financí a která by jasnou vizi kapitálovému trhu měla přinést.

Koncepce by měla především identifikovat základní nedostatky a potřeby českého kapitálového trhu. Po jejich analýze vymezit jasné cíle, ke kterým by konkrétní navrhovaná opatření měla směřovat. Po předběžných diskuzích by tak Koncepce měla směřovat především:
  • k vytvoření dostatečně široké nabídky českých investičních nástrojů, pro domácí i zahraniční investory 
  • ke změně struktury prostředků svěřených správcům majetku z pohledu délky období, na kterou jim investoři své prostředky svěřují
  • větší zapojení kapitálového trhu jako zdroje financování české ekonomiky a z toho plynoucí ekonomický růst
Zapojením reprezentativní části subjektů působících na kapitálovém trhu byly identifikovány některé opatření vedoucí ke zlepšení fungování kapitálového trhu v ČR. Tyto opatření spadají především do čtyř oblastí, které lze označit jako klíčové pro další rozvoj kapitálového trhu: 
  • Úprava nastavení investičních limitů velkých institucionálních investorů, jako například penzijních fondů, které jsou jedním z nejvýznamnějších hybatelů kapitálového trhu v řadě evropských zemí
  • Daňové a účetní otázky, u nichž by Koncepce měla přinést především daňovou stabilitu
  • Motivace společností včetně státních k financování prostřednictvím kapitálového trhu 
  • Rozvoj finanční gramotnosti obyvatelstva
Dvacetiletý vývoj směrem ke standardu rozvinutých evropských zemí je dobrým základem pro další rozvoj kapitálového trhu v České republice. Bylo by hezké oslavit 20. výročí AKAT zároveň s nastavením jasné vize pro kapitálový trh. Koncepce by tak měla potvrdit zájem České republiky na pokračování a směr rozvoje kapitálového trhu i v budoucnosti.

Jana Brodani (Michalíková)
Výkonná ředitelka AKAT

 

nahoru 

logo AFAM

(c) 2018 - All rights reserved - AKAT|ČR - Asociace pro kapitálový trh České Republiky - info@akatcr.cz
Ochrana osobních údajů (GDPR)