logo AFAM Asociace fondů a asset managmentu
menu dekorace menu

english version

informační servis
tiskové zprávy AKAT
blog AKAT
monitoring trhu
o asociaci
orgány AKAT
členové asociace
dokumenty AKAT
zákony a vyhlášky
výroční zprávy
dokumenty EFAMA
kolektivní investování
ostatní dokumenty
konference
kontakt
mapa stránekNavigace   zpět    |    Hlavní menu navigace šipka Detail novinky

Jaké přírůstky produktivity můžeme očekávat?

Úterý 15.12.2015

Pavel Hoffman, Investiční kapitálová společnost KB, a.s.:

Hovoříme-li o budoucím potenciálu, musíme nutně přemýšlet také o růstu ekonomicky aktivní populace a přírůstcích produktivity. Téma „velké stagnace“ vyplývá právě z těchto dvou složek, které jsou, spolu se zadlužením, jež omezuje ekonomickou politiku, a dopady environmentální krize, příčinami propadu globálního růstu. Demografické trendy budou významně ovlivňovat růst především v Japonsku, Číně, Španělsku a Polsku. Následující zjištění vycházejí z publikace předpokládaných trendů ve světové populaci, kterou před třemi měsíci předložila OSN.

1) Světová populace roste 
Na Zemi dnes žije více než 7,35 miliardy obyvatel, což znamená, že se světová populace rozrostla o 1 miliardu během posledních 12 let. Průměrný věk obyvatelstva je 29,6 let. Dvacet šest procent obyvatel planety je mladších 15 let, zatímco 12 % je starších 60 let. Předpoklad je, že do roku 2030 vzroste počet obyvatel na 8,5 miliardy a do roku 2050 na 9,7 miliardy. A před koncem století by na Zemi mělo podle odhadů OSN žít už více než 11 miliard.

2) Světová populace stárne 
V současnosti je přibližně 900 milionů lidí starších 60 let a jejich počet se do roku 2050 pravděpodobně zdvojnásobí (2 miliardy) a do roku 2100 ztrojnásobí (více než 3 miliardy).

3) Asie je kontinent se zdaleka největší populací
V Asii v současnosti žijí 4,4 miliardy obyvatel, což reprezentuje 60 % světové populace. V Africe je 1,2 miliardy (16 % celku), v Evropě „pouze“ 736 milionů (10 %). V Latinské Americe a Karibiku žije 638 milionů lidí (9 %) a 358 milionů v Severní Americe (5 %). Oceánie zaujímá 0,5 % (39 milionů lidí).

4) Indie brzo předstihne Čínu
V Číně dnes žije 1,4 miliardy obyvatel (19 %), v Indii 1,3 miliardy (18 %). Jenže už do roku 2022 populace Indie překročí hranici 1,4 miliardy a překoná Čínu. V roce 2030 bude mít Indie 1,5 miliardy obyvatel a 1,7 miliardy v roce 2050. 

5) Populační růst neúprosně zpomaluje
Ačkoli se světová populace každý rok rozrůstá o 83 milionů obyvatel, celkový populační růst zpomaluje.

6) Africká populace stále na vzestupu
Lze s jistotou říci, že se více než polovina populačního růstu mezi roky 2015 a 2050 odehraje v Africe (1,3 miliardy oproti 2,4 miliardám). Na druhém místě bude Asie, jejíž obyvatelstvo se rozroste o 900 milionů. 

7) Budoucí růst celosvětové populace bude probíhat v několika zemích
V letech 2015-2050 bude celosvětové rozšiřování populace podle velikosti jejich příspěvku k celkovému růstu „zajišťovat“ 9 zemí: Indie, Nigérie, Pákistán, Demokratická republika Kongo, Etiopie, Tanzánie, Spojené státy, Indonésie a Uganda. Podle predikcí OSN projde, s ohledem na jejich kapacitu, nejméně 48 rozvinutých zemí, včetně 27 afrických států, fází nadměrného růstu populace. V roce 2050 bude 25 % světové populace žít v Africe. Zároveň se však bude v jiných 48 zemích populace zmenšovat (Japonsko a některé evropské národy). Několik z nich přijde až o 15 % obyvatelstva, což je pochopitelně bude silně brzdit, pokud jde o jejich potenciál a efektivní růst. 

Pavel Hoffman
Místopředseda představenstva IKS KB, a.s. 

 

nahoru 

logo AFAM

(c) 2018 - All rights reserved - AKAT|ČR - Asociace pro kapitálový trh České Republiky - info@akatcr.cz
Ochrana osobních údajů (GDPR)