logo AFAM Asociace fondů a asset managmentu
menu dekorace menu

english version

informační servis
tiskové zprávy AKAT
blog AKAT
monitoring trhu
o asociaci
orgány AKAT
členové asociace
dokumenty AKAT
zákony a vyhlášky
výroční zprávy
dokumenty EFAMA
kolektivní investování
ostatní dokumenty
konference
kontakt
mapa stránekNavigace   zpět    |    Hlavní menu navigace šipka Detail novinky

Evropský penzijní produkt (PEPP) - workshop

Úterý 29.09.2015

Rádi bychom Vás pozvali na workshop k Evropskému penzijnímu produktu pod záštitou JUDr. Ing. Lenky Juroškové, Ph.D., náměstkyně Ministra financí a Katedry národního hospodářství Právnické fakulty UK.
 
Workshop se uskuteční ve čtvrtek, 1. října od 14.00 hod. v budově právnické fakulty Univerzity Karlovy, Náměstí Curieových 7, 116 40 Praha 1, v místnosti 103.
 
Tématem bude Pan-evropský penzijního produkt (PEPP) jako povinná součást III. pilíře penzijního spoření v ČR na obzoru?
 
Evropská komise zamýšlí podstatným způsobem zasáhnout do evropského trhu osobních penzí (PPP - personal pension product) začleněním standardizovaného pan-evropského penzijního produktu (PEPP) do III. pilíře. Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) proto na žádost Evropské Komise připravuje technickou radu ohledně podoby PEPP, který má pomoci občanům EU efektivněji spořit na penzi pomocí  dlouhodobě zaměřené investiční strategie a úspor z rozsahu dosažených širokou přeshraniční činností správců. PEPP má rovněž poskytnout zdroje dlouhodobého financování evropské ekonomice a stát se tak významnou součástí projektu unie kapitálového trhu (CMU). Návrh možného řešení EIOPA předložila do veřejné konzultace (do 5.10.2015). Protože se PEPP může stát povinnou součástí  III. pilíře penzijního spoření v České republice, a záměr se vedle spotřebitelů dotýká všech stávajících správců osobních penzijních produktů i potenciálních správců PEPP, tedy pojišťoven, správců investičních portfolií a bank, klade si seminář za cíl představit projekt odborné veřejnosti a napomoci poskytnout EIOPA odezvu na její konzultační materiál. Veřejná konzultace EIOPA proběhla 7. 9. 2015 ve Frankfurtu nad Mohanem. Obsah této konzultace, hodnocení odezvy účastníků z pozice EIOPA  a podkladové materiály jsou dostupné zde: https://eiopa.europa.eu/Pages/Events/Introducing-a-Standardized-Pan-European-Personal-Pension-Product-(Public-Event).aspx 
 
Program workshopu:
 
13.45 Registrace
 
14.00 Úvodní slovo
JUDr. Ing. Lenka Jurošková, Ph.D., Náměstkyně ministra financí a odborný asistent Katedry národního hospodářství Právnické fakulty UK
doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc., Vedoucí Katedry národního hospodářství Právnické fakulty UK
 
14.15 Cesta k PEPP
(zdanění, produktová standardizace, východiska, požadavky AM, IORP, European Commission’s Green Paper on Pensions)
Jana Michalíková, Asociace pro kapitálový trh ČR, člen Rady ředitelů Evropské asociace fondů a asset managementu EFAMA
 
14.30 Evropský trh osobních penzí
(analýza evropského trhu osobních penzí)
Ondřej Libosvár, Česká národní banka, člen Investment Management Standing Committee ESMA
 
15.00 Právně-technické řešení PEPP
(vytvoření evropského trhu PPP, PEPP jako řešení pomocí tzv. 2. režimu, vlastnosti, fungování a správa PEPP, způsob ochrany spotřebitele)
Alena Šebestová, Česká národní banka, člen Task Force on Personal Pensions EIOPA
 
15.45 Daňové aspekty defragmentace trhu osobních penzí
(rozdílné daňové režimy spotřebitele v akumulační a dekumulační fázi v defragmentovaném prostředí, panevropský osobní účet, přínosy a rizika přestupitelnosti mezi PEPP a PPP – přínosy a dopady pro správce a spotřebitele, problém solventnosti)
KPMG Česká republika (Ladislav Malůšek)
 
16.00 Diskuze
 
16.30 Závěr
 
Pokud máte zájem se tohoto workshopu zúčastnit, prosíme o nahlášení Vaší účasti na email info@akatcr.cz, a to nejpozději do 29. září 2015.

 

nahoru 

logo AFAM

(c) 2018 - All rights reserved - AKAT|ČR - Asociace pro kapitálový trh České Republiky - info@akatcr.cz
Ochrana osobních údajů (GDPR)