logo AFAM Asociace fondů a asset managmentu
menu dekorace menu

english version

informační servis
tiskové zprávy AKAT
blog AKAT
monitoring trhu
o asociaci
orgány AKAT
členové asociace
dokumenty AKAT
zákony a vyhlášky
výroční zprávy
dokumenty EFAMA
kolektivní investování
ostatní dokumenty
konference
kontakt
mapa stránekNavigace   zpět    |    Hlavní menu navigace šipka Detail novinky

Češi nemají vážný důvod bát se investovat

Úterý 01.09.2015

Roman Dvořák, Pioneer Investments ČR:

Objem majetku ve fondech dosahuje celosvětově rekordních hodnot. To se týká také fondů v České republice. Znamená to, že se Češi konečně přestali bát investovat? Z vývoje struktury finančního majetku českých domácností to zatím ještě nevyplývá.  

Struktura finančního majetku českých domácností totiž stále vybočuje z celosvětových standardů. Bankovní depozita celosvětově představují asi 30 % finančního majetku, ale u českých domácností ukrajují z úspor více než polovinu a každým rokem jejich podíl pomalu stoupá. Podle Zprávy o vývoji finančního trhu Ministerstva financí ČR byl podíl termínovaných a netermínovaných vkladů na finančním majetku českých domácností v roce 2007 přibližně 44 %, ale v roce 2014 stoupl na více než 51 %. Za stejnou dobu naopak klesl podíl investičních fondů ze 14 % na necelých 10 %.  

Mezi státy OECD drží vyšší podíl depozit než Češi jen Slováci, Řekové, Japonci, Turci a Lucemburčané. Jaký k tomu mají důvod? Některé z nich, jako třeba Japonsko, poměrně dost vážný. Ekonomický kolaps na konci 80. let s deflací přivedl Japonce zpět k depozitům. Přitom ještě v průběhu 80. let se Japonci nebáli směle navyšovat podíl rizikovějších investic z peněz na bankovních účtech. Během této doby, kdy ekonomika a akcie rychle rostly, klesla míra depozit asi z 65 % na téměř 50 %. S prudkým pádem ekonomiky a akciového indexu Nikkei ale začali Japonci znovu upřednostňovat bankovní vklady. Japonské hospodářství a akcie se ani po 25 letech plně nezotavily a míra depozit zůstala nad hranicí 50 %. Velkou oblibu bankovních vkladů u Turků lze zase vysvětlit vysokou sazbou na bankovních účtech, silným postavením bank a velmi vysokou volatilitou tureckých akcií. Dalším velmi opatrným národem jsou Řekové, kteří extrémně navýšili podíl depozit z předkrizových 50 % na více než 70 % v roce 2012. V žádné zemi OECD nerostla míra depozit tak rychle jako v Řecku. Dlouhá a hluboká řecká krize doprovázená prudkým propadem nejen řeckých akcií, ale i státních dluhopisů způsobila, že řecké domácnosti dnes prakticky nedrží skoro žádné investiční fondy a přímé investice.        

Čeští investoři ale žádný podobně vážný důvod k navyšování depozit nemají. Žádná krize japonského či řeckého rozměru české investory nepotkala a české banky nemohou vkladatelům nabídnout ani zdaleka tolik jako ty turecké. Češi navíc hromadí depozita v době velmi nízkých úroků a v době, která přeje růstu ekonomiky a kapitálových trhů. Na jejich obhajobu lze uvést pár argumentů. Je běžné v každé zemi, že ještě pár let po krizi bývají depozita kvůli přetrvávajícímu strachu a čekání na potvrzení konce krize nejrychleji rostoucí částí finančního majetku. Opravdu, až na jednu výjimku, byla ve všech zemích OECD míra depozit ještě tři roky po hypotéční krizi vyšší než před ní. Za druhé, pokrizové oživení v eurozóně včetně české ekonomiky probíhalo přece jen pomaleji a k jeho zrychlení došlo až v nedávné době. Na rozdíl od USA, eurozónu po hypotéční krizi zpomalila další mělká recese. 

Od roku 2011 u naprosté většiny domácností ze zemí OECD opět klesá podíl depozit na finančním majetku. Vzhledem k vývoji ekonomiky, kapitálových trhů a nízkému zhodnocení depozit by tomu tak mělo být i v České republice. Důvody, proč tomu tak podle analýzy Ministerstva financí ČR není, nejsou jasné. Za pravděpodobnější vysvětlení než nedostatek důvěry v investování či konzervativnější povahu Čechů lze považovat, že růst ekonomiky, na rozdíl od růstu kapitálových trhů, ještě nebyl dostatečně dlouhý a silný. Možná, že rostoucí míru depozit zastaví až další pokles nezaměstnanosti a s ním i vyšší mzdy.   

Důvod, proč peníze Čechů leží v bankách, nemůže být ani v nabídce investičních produktů. Investoři ve světě dávají nejvíce peněz do fondů s nejvyšším ratingem a do nových fondů. Takových je na českém trhu také dostatek.  

České domácnosti by měly přestat vnímat současný stav jako krizi a uvědomit si, že mají možnost investovat i opatrně. Není důvod, aby se Češi báli více než ostatní národy v Evropě. Ať klidně zůstanou konzervativní, ale ať investují. 

Roman Dvořák, analytik trhu a produktů Pioneer Investments ČR

 

nahoru 

logo AFAM

(c) 2018 - All rights reserved - AKAT|ČR - Asociace pro kapitálový trh České Republiky - info@akatcr.cz
Ochrana osobních údajů (GDPR)