logo AFAM Asociace fondů a asset managmentu
menu dekorace menu

english version

informační servis
tiskové zprávy AKAT
blog AKAT
monitoring trhu
o asociaci
orgány AKAT
členové asociace
dokumenty AKAT
zákony a vyhlášky
výroční zprávy
dokumenty EFAMA
kolektivní investování
ostatní dokumenty
konference
kontakt
mapa stránekNavigace   zpět    |    Hlavní menu navigace šipka Detail novinky

Zapomeňte na předchozí výkonnost fondu. Hledejte potenciál růstu.

Úterý 26.05.2015

Michal Valentík, ČP INVEST:

Zapomeňte na předchozí výkonnost fondu. Hledejte potenciál růstu. Příležitost zisku představuje nemovitostní trh střední a východní Evropy.

Při výběru fondu se řiďte základními kritérii. Dlouhodobá výkonnost nad trhem, zkušený investiční management fondu, nízké poplatky a vhodná strategie. Momentálně má potenciál trh nemovitostí ve střední a východní Evropě.

Jeden z významných průkopníků investování - Benjamin Graham - definoval inteligentního investora jako podnikavého jedince, který má čas a energii na to, aby mohl provádět svůj vlastní investiční výzkum. Opakem tohoto typu je defenzivní investor, který nedisponuje časem a energií, a proto si pronajme investičního poradce. Většina drobných investorů raději investuje do podílových fondů. Mezi investičními společnostmi jsou velké rozdíly. Drobní investoři mohou čelit nástrahám, které je v konečném důsledku mohou připravit o maximalizaci jejich výnosu, proto je důležité před výběrem fondu věnovat pozornost několika atributům.   

Při výběru fondu by se neměli soustředit na krátké období. Minulá výkonost není nikdy záruka budoucí výkonnosti. Především začínající investoři by měli být opatrní, protože výkonnost v posledním čtvrtletí nebo v posledních několika kvartálech neznamená, že obhospodařovatel fondu je skvělým investorem. Jediným zaručeným způsobem, jak zjistit kvalitu správce fondu, je sledovat výkonnost v celé délce hospodářského cyklu. Tak totiž zjistíme, zda správce fondu neměl pouze štěstí. Na druhou stranu správce fondu, který si prošel několika horšími čtvrtletími, avšak jeho dlouhodobé výsledky překonávají trh, může být indikátorem kvalitního fondu. Zjednodušeně řečeno - nenechte se napálit. Obvykle investiční společnosti ve svých reklamách ukazují pouze skvělou předešlou výkonost, ale pro investice do těchto sektorů bývá už většinou pozdě. Je třeba vybírat oblasti, které přináší potenciál, než si jen ověřit výsledky za posledních pár let, a investovat tam, kde vidím nejvyšší výnos.

Dalším úskalím může být příliš nízká likvidita fondu. Vždy věnujte pozornost tomu, jak velký objem prostředků daný fond (a potažmo správce) obhospodařují. Mělo by jít nejméně o miliardy korun. Když totiž narazíte na menší fond, muže mít problémy vás rychle vyplatit, když zažádáte o odkup. Proto je vhodnější vybírat fondy, které spravují více kapitálu. U nich je pravděpodobnost horšího umístění volných prostředků nebo nuceného nákupu/prodeje za nepříznivé ceny výrazně nižší.

A poslední věc - vybírejte vždy renomované správce fondu. Drobný investor sice nemusí zkoumat každý jednotlivý investiční nástroj, ale prověření obhospodařovatele fondu je velmi důležité. Zaměřit by se měl minimálně na historii investiční společnosti/fondu, její stabilitu, reputaci, finanční zdraví, řídící pracovníky, transparentnost, informační otevřenost, investiční politiku a nákladovost.

Fond, který je vhodný k nákupu pro dlouhodobého investora, by měl splňovat mnoho charakteristik. Nicméně následující čtyři charakteristiky by měly být základním pilířem. Jde o výbornou dlouhodobou výkonnost ve srovnání s benchmarkem fondu, rozumnou výši poplatku za správu, konzistentní investiční strategii a správu prováděnou investičním teamem s vysokou mírou reputací.

Podíváme-li se nyní na investiční trhy, tak potenciál nadstandardního výnosu dnes poskytuje nemovitostní trh ve střední a východní Evropě (CEE), a to hned z několika důvodů:
    1)    Ekonomiky CEE regionu (kromě Ruska) rostou rychleji než vyspělé evropské ekonomiky a            predikce pozitivního vývoje je minimálně pro následující dva roky.
    2)    CEE ekonomiky jsou v mnoha nemovitostních segmentech „podinvestované“ a investoři se            snaží využít příležitostí v lokalitách se silnou poptávkou konečných uživatelů nemovitostí.
    3)    Velmi nízké úrokové míry (celosvětově uvolněná měnová politika všech významných        
           centrálních s výjimkou FEDu) nahrávají investicím do nemovitostí jednak tím, že nabízejí    
           vyšší výnos pro finanční investory (než státní dluhopisy, depozita či další investice), jednak
           tím, že náklady na financování projektů pro investory do reálných nemovitostí jsou nízké.
    4)    Nemovitostním společnostem se daří nejen levně získávat dluhové financování, ale i    
           navyšovat vlastní kapitál skrze emise.
    5)    Větší a zkušenější nemovitostní společnosti nadále posilují svou pozici skrze akvizice    
           menších společností - dokáží využít synergických efektů a díky své expertíze definují
           efektivní strategie.
    6)    Dobře načasované prodeje nemovitostí, které už nejsou pro společnosti strategické,    
           přispívají k výsledkům společností.
    7)    Dlouhodobý charakter nájemních smluv zajišťuje stabilní cash flow společností    
           zaměřených na pronájem nemovitostí.
    8)    Míry obsazenosti nemovitostí jsou na vysokých úrovních.

Michal Valentík, hlavní investiční stratég ČP INVEST

 

nahoru 

logo AFAM

(c) 2018 - All rights reserved - AKAT|ČR - Asociace pro kapitálový trh České Republiky - info@akatcr.cz
Ochrana osobních údajů (GDPR)