logo AFAM Asociace fondů a asset managmentu
menu dekorace menu

english version

informační servis
tiskové zprávy AKAT
blog AKAT
monitoring trhu
o asociaci
orgány AKAT
členové asociace
dokumenty AKAT
zákony a vyhlášky
výroční zprávy
dokumenty EFAMA
kolektivní investování
ostatní dokumenty
konference
kontakt
mapa stránekNavigace   zpět    |    Hlavní menu navigace šipka Detail novinky

Vzestup Číny na největší ekonomiku světa

Úterý 19.05.2015

Gerhard Winzer, Erste Asset Management:

Nový standard
Význam Číny pro globální ekonomický a finanční systém nadále roste rychlým tempem. V loňském roce byl stanoven nový milník tím - Čína stala největší světovou ekonomikou. Celková roční hodnota zboží a služeb vyprodukovaných v Číně převyšuje Spojené státy. A tak Čína s 30% přispívá nejvíce ke globálnímu hospodářskému růstu.

Transformace
Cílem pro hospodářský růst v roce 2015 je 7%. Nejnovější, neuspokojivě slabá ekonomická data naznačují, že tento cíl nemůže být dosažen. Ve skutečnosti čínská ekonomika prochází dlouhodobým procesem transformace. Hospodářský růst, tažený vývozem a zejména investicemi a financována velmi vysokým růstem úvěrů, je v současné době postaven na udržitelném základě. Z dlouhodobého hlediska, jak je v moderní ekonomice běžné, by měla mít dominantní podíl na výkonu ekonomiky nejenom spotřeba, ale i sektor služeb. Jen tak je možné odvrátit stagnaci na střední úrovni příjmů. K tomu patří proces liberalizace. Význam státní plánované ekonomiky se bude zmenšovat ve prospěch tržního hospodářství. Tento proces bude doprovázet boj proti korupci.

Vylepšování
Aby se zabránilo úmyslnému snižování ekonomického růstu na udržitelnou úroveň a dědictví úvěrového a investičního „boomu“ (tedy špatným dluhům a ztrátovým projektům), které by způsobily "tvrdé přistání", čínská vláda se bude bránit v případě neuspokojivých ekonomických dat. Například, v posledních měsících byly sníženy klíčové sazby pro úvěry a stejně tak požadované minimální rezervy bank, zatímco schodek rozpočtu byl rozšířen. Uvolněny byly také vlastní kapitálové požadavky k nákupu nemovitostí.

Internacionalizace
Vzestup Číny si lze všimnout i na základě založení vlastní mezinárodní rozvojové banky za účasti mnoha západních států.
V souladu s tím pokračuje i snižování množství směrnic o pohybu kapitálu a internacionalizace čínské měny. Renminbi by zanedlouho mohlo získat status směnitelné měny. Zda bude renminbi následně přijato do měnového koše pro účetní měnu Mezinárodního měnového fondu nebo zvláštních práv pro čerpání, závisí pak už jen na politických argumentech.

Finanční trhy
Internacionalizace renminbi implikuje, že není v zájmu Číny podílet se na globálních závodech v devalvaci. K tomu bude stoupat podíl čínských akcií a obligací v globálních indexech. To poskytne akciím podporu, i když v současné době ukazuje vývoj zisků opačný směr. Kromě toho potřebuje rezervní měna velký a likvidní trh s pevně úročenými cennými papíry. Výnosy se v Číně pohybují výrazně nad úrovní jiných rezervních měn, neměl by stoupající objem emisí čínských obligací představovat žádný problém.

Gerhard Winzer, ekonom Erste Asset Management

 

nahoru 

logo AFAM

(c) 2018 - All rights reserved - AKAT|ČR - Asociace pro kapitálový trh České Republiky - info@akatcr.cz
Ochrana osobních údajů (GDPR)