logo AFAM Asociace fondů a asset managmentu
menu dekorace menu

english version

informační servis
tiskové zprávy AKAT
blog AKAT
monitoring trhu
o asociaci
orgány AKAT
členové asociace
dokumenty AKAT
zákony a vyhlášky
výroční zprávy
dokumenty EFAMA
kolektivní investování
ostatní dokumenty
konference
kontakt
mapa stránekNavigace   zpět    |    Hlavní menu navigace šipka Detail novinky

Nenápadní „cizinci“

Úterý 31.03.2015

Jan Barta ,ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost:

Naše společnost není, ve srovnání s jinými, nijak zvlášť mladá, ale velmi mladě se tváří. Kdyby ji kosmický analytik hodnotil podle obrazu, který o sobě vytváří v médiích, řekl by, že je převážně hezká, sexy, sportující a velmi mladistvá. Skutečnost je trochu jiná. Průměrný věk Čechů  už stoupá nad čtyřicítku a podle projekcí bude v příštích letech stoupat dál směrem k padesátce. Ve srovnání s Indií, Egyptem, Palestinou nebo Mexikem (a jinými) jsme, promiňte, páprdové.  Onen zmíněný analytik by z médií možná také vypozoroval, že se mezi námi vyskytují jedinci, kteří jsou popisováni coby penzisté, děda, babi, stařík, stařenka, důchodce a ti se často ztrácejí nebo v opilosti padají na kočárky. Usoudil by, že si jich mladiství Češi moc neváží. Moc by se nemýlil. Média bezděky vytvářejí přátelštější informační atmosféru vůči generacím do nichž jejich autoři už většinou nepatří a poněkud hostilní atmosféru vůči starším a starým jedincům, mezi něž oni sami už často patří. Výsledky výzkumů (R. Sedláková) jsou v tomto ohledu smutně přesvědčivé. 

Není však daleko doba, kdy se média a obchodní firmy (včetně finančních služeb) budou muset o seniory tvrdě ucházet. Až se bude lámat století, bude podíl českých seniorů (60+) let na celkové populaci nejméně třetinový. Přibude nejspíše starších seniorských skupin mezi (70+ a 80+), a to několikanásobně. Budou tvořit velmi mocnou skupinu klientů a kriticky silnou poptávku


Mají jiný mindset

Senioři jsou klienti s jiným mindsetem. To je asi to jediné, co víme určitě. Ostatek je spíše směs empirie a několika málo výzkumů. Validita některých z nich, se nejspíše liší trh od trhu. Navíc začasté nerozlišují mezi investory napřímo a fondovými investory. V Česku nemáme základní výzkumy skoro žádné.  Z hlediska českého marketéra jsou to vskutku cizinci. Krom stereotypů o nich nevíme nic prokázaného.

Zahraniční výzkumy se shodují na nebezpečí deteriorace poznávacích schopnosti v souvislosti s věkem. Tvrdí však, že to bývá vyrovnáváno zkušeností („zkrystalizovaná inteligence“). To je nejspíše pravda. Potvrzuje to zkušenost. Neshodují se na averzi k riziku. Nejmenší chybovost US investorů je ve věku 53 let. Nejvyšší u těch nejmladších a nejstarších. Pro českého marketéra mohou být taková zjištění hypotézou, ale nikoliv fundamentem rozhodnutí. Investiční mentalita zachycená v těchto výzkumech je živena jinou zkušeností. Většinou mladí bankéři, nejsou-li nadáni empatií, netuší, koho mají (typově) před sebou. A často tu empatii nemají. Někdy ji mají zastíněnu mediální stereotypizací.

Absolutní shoda ostatně neexistuje ani v periodizaci stáří. U nás převládající periodizace je administrativně pohodlný konstrukt, kde hrají roli především ohledy správně legislativní (datum odchodu do důchodu) a méně pak realita stárnutí v Česku. Periodizace stáří pro bankéře by měla být ještě jiná. Obrácena na hlavu. Pro bankéře nebo poradce stáří začíná prostě tam, kde začínají seniorské potřeby. A ty začínají dávno před nástupem vlastního biologického i psychického stáří. A přesvědčit o tom budoucí seniory je přetěžká práce a vyžaduje komunikační umění i společné úsilí. 

Nové finanční riziko

Ohrožuje budoucí seniory, kteří dnes bezstarostně brázdí svět a e shopy.

Někteří finanční psychologové pro nebezpečí, které jim hrozí, razí nálepku post penzijní krize (post retirement crisis) a je to o situaci, v níž mladí senioři, pokud se dožijí skutečně seniorského věku, přežívají svůj odložený (ušetřený, investovaný) kapitál. A to je docela pravděpodobná varianta možných skutečností. A je finančně katastrofická. Bez pomoci se s tímto rizikem vyrovnají jen mimořádně vzdělaní nebo prozíraví lidé. Bez pomoci toto riziko neodvalí ani správci, ani distributoři jakkoliv velcí. Součástí této pomoci by mělo být nejen poznání lidské situace „cizinců“ mezi námi, ale i nalezení komunikačních mostů (argumentačních řetězců, veřejného vysvětlování) a ustavení pravidel obslužní etikety pro seniory.

Ač mluvíme stejným jazykem, nemáme často tušení, s kým mluvíme.


Jan Barta
předseda představenstva ČSOB AM

 

nahoru 

logo AFAM

(c) 2018 - All rights reserved - AKAT|ČR - Asociace pro kapitálový trh České Republiky - info@akatcr.cz
Ochrana osobních údajů (GDPR)