logo AFAM Asociace fondů a asset managmentu
menu dekorace menu

english version

informační servis
tiskové zprávy AKAT
blog AKAT
monitoring trhu
o asociaci
orgány AKAT
členové asociace
dokumenty AKAT
zákony a vyhlášky
výroční zprávy
dokumenty EFAMA
kolektivní investování
ostatní dokumenty
konference
kontakt
mapa stránekNavigace   zpět    |    Hlavní menu navigace šipka Detail novinky

Stanovisko AKAT k evidenci cenných papírů na účtu vlastníka

Čtvrtek 29.01.2015

AKAT v návaznosti na odpověď České národní banky na kvalifikovaný dotaz AKAT k účtu vlastníka dle § 527 NOZ ze dne 14.listopadu 2014 (při vědomí toho, že ČNB neposuzuje otázky soukromého práva, nevyjadřuje se k vlastnictví investičních nástrojů na majetkovém účtu ani k rizikům s nimi spojeným, ani k aspektům zahraničního práva) konstatuje: - V ČR podstatná část trhu používá tržní praxi, kdy majitel účtu vlastníka nemusí být vlastníkem zaknihovaných cenných papírů evidovaných na tomto účtu; - Tato tržní praxe: - Není v rozporu se zákonem (vyvratitelná právní domněnka zmíněná ve vztahu k § 527 NOZ v důvodové zprávě) ani dostupným výkladem regulatorních autorit a tržní infrastruktury; - Je v rovněž v souladu s daňovými předpisy, jelikož zdanění výnosů se řídí daňovou rezidencí konečného příjemce výnosů, nikoli rezidencí osoby evidované jako vlastník účtu; - Umožňuje zahraničním investorům efektivním způsobem investovat v České republice; - Nejvyšší soud ČR již v minulosti dovodil (v době jednostupňové evidence vedené u Střediska cenných papírů), že investiční nástroje vedené na účtu obchodníka s cennými papíry nemusí představovat jeho majetek, pokud lze prokázat, že se jedná o zákaznický majetek; - Je povinností účastníků kapitálového trhu upozornit své zákazníky na možná rizika této tržní praxe; - V případě sporu o vlastnictví cenných papírů by v této věci měl konečné slovo soud. - AKAT bude nadále působit ke zlepšení české legislativy evidence cenných papírů

 

nahoru 

logo AFAM

(c) 2018 - All rights reserved - AKAT|ČR - Asociace pro kapitálový trh České Republiky - info@akatcr.cz
Ochrana osobních údajů (GDPR)