Search
cs-CZen-GB
Search
22. května 2019

Blog

Má existence bank vůbec ještě smysl?

Má existence bank vůbec ještě smysl?

Mikuláš Splítek, Erste Asset Management, ČR: Taková otázka vyvstává při pohledu na ocenění většiny evropských, ale i některých amerických bankovních domů. Index Euro Stoxx Banks se obchoduje za 0,53 násobek účetní hodnoty, tedy níže než při finanční krizi v roce 2008 (0,62) a zhruba na úrovni dluhové krize v roce 2011. Ovšem nyní nejsme v podobně vypjaté situaci, o čemž svědčí mimo jiné výrazně vyšší valuace společností z ostatních sektorů. Co se tedy s bankami děje?  Obchoduje-li se firma za polovinu účetní hodnoty, znamená to buď, že trh s jejími akciemi není efektivní, nebo její účetní hodnota neodráží hodnotu vnitřní (realitu), a nebo se jedná o společnost v sekulárním úpadku (model podnikání určen k zániku). Každá z možností stojí za prozkoumání.  Burzovní trh bývá neefektivní v hraničních situacích (recese, politická krize, ozbrojený konflikt, přírodní katastrofa, aj.), které psychologicky či fyzicky brání účastníkům operovat se svým kapitálem. Jak bylo řečeno, v takový...

Chtějte výnos i při nulových úrokových sazbách

Chtějte výnos i při nulových úrokových sazbách

Tomáš Kálal, Conseq Investment Management a.s.:  „Dobrý den, chtěl bych přes vás investovat milion korun na tři roky, namodelujte mně něco s výnosem cca 4 %. Jo, a prosím vás, ať je to bez větších rizik, ideálně jestli tam máte něco s fixním a garantovaných výnosem.“ Asi tomu nebudete věřit, ale i dnes si většina investorů, kteří poptávají profesionální správu finančních prostředků, opravdu představuje, že lze bez rizika vydělávat 3-5 % ročně. Nejlépe pro jakýkoliv investiční horizont. A když jim to neslíbíte, půjdou o dům dál, protože tam takovou investici určitě najdou.  Jenže časy se mění a stejně jako jsme se před dvaceti lety učili investovat na pražské burze, dneska si musíme zvyknout na to, že bezriziková sazba = 0 %. A to ještě přeháním. Pro důkaz nechoďte daleko, mrkněte se na výnosy českých státních dluhopisů do pětileté splatnosti. Ty jsou totiž záporné. To znamená, že pokud budete chtít našemu ministerstvu financí půjčit na pět let peníze, dostanete za odměnu př...

Záhadný případ českých předválečných dluhopisů

Záhadný případ českých předválečných dluhopisů

Jeremy Monk, AKRO investiční společnost, a.s. Sběratelé starých dluhopisů a vkladových certifikátů jsou občas svědky kontroverzních případů. Nedávný objev originálních signovaných dohod mezi Ochrannou radou držitelů zahraničních dluhopisů a československým státem z let 1984 a 1986 v archivech v knihovnách Stanfordské univerzity zpochybňuje transparentnost a morální integritu českého státu - minulou i přítomnou. Analýza materiálů z archivů také nastoluje zásadní otázky ohledně kroků Ministerstva zahraničí Spojených států a jím pověřeného platebního agenta, Ochranné rady držitelů zahraničních dluhopisů (Foreign Bondholders Protective Council, FBPC), v důsledku nichž mnozí držitelé dluhopisů denominovaných v amerických dolarech, kteří měli nároky, jež se jevily jako platné, získali minimální nebo nulovou náhradu a nedomohli se žádných účinných prostředků právní nápravy. Byly bezostyšně ignorovány zásady spravedlnosti a rovnosti a porušeny zákony (státu New York) týkající se cenných papírů...

Ropa mnoha tváří

Ropa mnoha tváří

Jaroslav Mužík, ČSOB Asset Management: Když se řekne ropa, většina z nás si nejspíš vybaví tekutinu, kterou v rafinované podobě tankuje do palivových nádrží svých aut. Věděli jste ale, že slovo ropa se v naučných slovnících nevyskytovalo ještě před druhou světovou válkou, nebo že americký zpracovatel ropy, společnost Standard Oil Johna D. Rockefellera, ve svých začátcích fungování vylévala benzín do řek? Podívejte se na 10 zajímavostí, které jste o ropě možná netušili. Na rostoucí ceny ropy, které se ještě v únoru 2016 pohybovaly v okolí 30 dolarů za barel a aktuálně oscilují kolem hranice 50 dolarů, můžou žehrat snad všechny zainteresované strany, každá jiným způsobem: obchodníkům, kteří využívají ropné produkty ve výrobě, se zvyšuje cena primárních vstupních surovin. Politiky zase trápí spíše geopolitická stránka věci – země, které svou ekonomiku staví téměř výlučně na vývozu černého zlata, stojí proti zbytku světa, jenž ropu pro své základní potřeby kupuje. A co obyčejný spotřebitel...

Mladí mohou, staří musí

Mladí mohou, staří musí

Pavel Hoffman, Investiční kapitálová společnost KB, a.s.: Čím mladší je investor, tím více se mu otevírá možností v investování. Proto i v investování platí pořekadlo: „Mladí mohou, staří musí“. Zatímco mladí investoři si mohou dovolit svá finanční portfolia poskládat z nejrůznějších aktiv, investoři vyššího věku jsou už limitováni ve výběru – tedy pokud dodržují pravidla rozumného investování. Samozřejmě i oni mohou své finance umístit do rozličných investičních variant, ale s ohledem na jejich věk některé modely pro ně už nemusejí být vhodné. Nechtějí-li podstupovat neúměrně vysoké riziko, musejí ctít doporučení investičních profesionálů a některým aktivům se raději vyhnout. Mladí investoři na počátku své pracovní kariéry mají proti kolegům vyššího (důchodového) věku jednu obrovskou výhodu a tou je investiční horizont. Zatímco mladí investoři si mohou dovolit do svých portfolií umisťovat aktiva na velmi, velmi dlouhou dobu, starší investoři by měli být při výběru uvážlivější. Mladší...

Menší než malý strach z brexitu

Menší než malý strach z brexitu

Michal Brožka, Raiffeisenbank a.s.: Je tomu rok co Janis Varoufakis přesvědčil Řeky, aby v referendu hlasovali proti pokračování reforem. Bez nich to ovšem stejně nešlo a tak pokračovaly dál. V Británii nyní odpadají politici, kteří přesvědčovali občany o tom, že je dobré odejít z EU. Analogicky, řada věcí včetně migrace, které brexituchtiví politici použili jako munici, však neskončí. Existuje naděje, že škody nebudou až tak velké. S ohledem na dosavadní fungování EU je pravděpodobné, že budou prosazovány cesty, které budou nejméně bolestné. Odpadávání radikálních politiků a odhalená nepřipravenost na negativní výsledek referenda by mohly posloužit jako zkušenost pro budoucí rozeznání politiků, jejichž ambicí je vběhnout na pískoviště, rozbořit ostatním bábovky a utéct. Ať už je samotné referendum a brexit správné nebo ne, už nyní můžeme pozorovat pozitivní věc. A sice fakt, že finanční trh z brexitu nemá velký strach. Měřeno tzv. VIX indexem implikované volatility akciového indexu ...

Opice, peníze, finanční krize a Brexit

Opice, peníze, finanční krize a Brexit

Petr Šimčák, CFA, Pioneer Investments ČR: Tradiční ekonomie říká, jak by se lidé měli chovat. Předpokládá, že jsou racionální, vyhodnotí všechny dostupné informace a jsou sobečtí. Behaviorální ekonomie je více popisná a snaží se ukázat, jak se lidé opravdu chovají. Nejsou vždy racionální, ani zdaleka nevyhodnocují všechny informace a ne vždy jsou sobečtí. Peníze ale nejsou jen lidským fenoménem. Dr. Laurie Santos demonstrovala sílu peněz i na subhumánní úrovni a zjistila, že „monkey economy“ je stejně iracionální jako ta naše (http://www.ted.com/talks/laurie_santos). Jihoamerické opice capuchin se naučily používat peníze s těmito projevy: Racionální reakce na jednoduché pobídky (pokles ceny vedl k růstu poptávky). Iracionální reakce na rizikovou vsázku pod vlivem averze ke ztrátám a tzv. efektu zarámování (framing efekt). Preferovaly vsázky 50 na 50 s jedním plodem s možností získat jeden / žádný navíc (zarámování do kontextu výhra/ne-výhra) proti vsázce 50 na 50 se dvěma plo...

Brexit a dluhopisové trhy

Brexit a dluhopisové trhy

Jana Urbánková, Česká spořitelna, a.s.: Nečekané výsledky referenda pro odchod Velké Británie z Evropské unie v posledních dnech ovlivnily většinu dluhopisových trhů. Výnosy německých dluhopisů klesly na svá historická minima díky rostoucí poptávce investorů po nízkorizikových aktivech. 10-letý německý dluhopis se dostal až k hranici -0,1 %. Výnosy 10-letých státních dluhopisů ve Velké Británii klesly o více než čtvrt procentního bodu až na hranici 0,94 %.  Tento pokles mimo jiné nastal i díky očekávání investorů o budoucím snížení sazeb Bank of England. Samozřejmě za poklesem britských papírů také stojí vyšší poptávka po nízkorizikových aktivech.  Naopak výnosy dluhopisů zemí jižního křídla EU, jako je Itálie, Španělsko a Řecko, po zveřejnění výsledků Brexitu vzrostly, i když později mírně korigovaly zpět. To můžeme přikládat poklesu důvěry v tyto státy a rostoucím obavám z populistických stran v těchto zemích.  Brexit se nevyhnul ani americkému trhu dluhopisů, když 10-...

Nový normál

Nový normál

Jiří Šimara, CYRRUS, a. s. Prvotní dopady finanční a následně ekonomické krize z let 2007 a 2008 jsou již dávno za námi. Ekonomická aktivita se znovu zrychluje, což se již konečně projevuje i poklesem míry nezaměstnanosti a tolik potřebným růstem reálných mezd. Jeden klíčový faktor způsobený turbulencemi po krizových událostech se s námi však vleče dál a pociťujeme jej všichni v každodenním životě. O čem je řeč? Samozřejmě o nízkoúrokovém prostředí. Úrokové sazby v reálné ekonomice jsou nyní na historicky nejnižších úrovních, kam je dovedly změny prováděné v rámci monetární politiky centrálních bank. Prakticky po celém světě jsme v posledních letech měli možnost vidět, jak se jednotlivé bankovní rady národních měnových autorit snaží reagovat na výhled nízké inflace snížením stanovovaných úrokových sazeb. To mělo podpořit spotřebu a v konečném důsledku i růst cenové hladiny. Po téměř devíti letech se však tohoto kýženého efektu dosáhnout nepodařilo, přičemž není příliš pravděpodobné, ...

Investice nejsou jen pro bohaté

Investice nejsou jen pro bohaté

Jan Barta, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost: Několik uplynulých desetiletí u nás v Čechách ukazuje, že vstup do investičního světa pro řadu lidí představuje poměrně náročný mentální krok. Mají často obavy, že se jedná o spletitý prostor, v němž se mohou rychle ztratit a ve kterém se dobře orientují jen ti nejbohatší.  Samozřejmě, v médiích se nejčastěji dočteme o lidech investorech, kteří mohou díky svému majetku ovládat třeba celé firmy. O takových příbězích pak jistě můžeme barvitě vyprávět celé hodiny. Paradoxní však je, že daleko větší skutečnou potřebu navyšovat své úspory, tedy zhodnocovat je, nebo alespoň uchovávat jejich hodnotu, mají lidé s nižšími příjmy. Především oni si potřebují vytvořit finanční rezervu na dobu, kdy nebudou mít k dispozici pravidelný plat v potřebné výši. A právě jejich obavy ze vstupu do labyrintu investic jsou nejvyšší na začátku, tedy ještě dříve, než se k tomuto důležitému životnímu kroku vůbec odhodlají. Jak tedy můžeme takovým...
Copyright 2019 Meritum Software | AKAT Podmínky použití Prohlášení o soukromí
Back To Top