Search
cs-CZen-GB
Search
22. března 2019

Blog

Když Donald Trump zamával křídly

Když Donald Trump zamával křídly

Michal Brožka, Raiffeisenbank a.s.:  Vedle pověstného mávnutí motýlího křídla, o kterém slavný meteorolog Edward Lorenz tvrdil, že může vyvolat bouři, bych zvolení Donalda Trumpa přirovnal k výbuchu sopky Krakatoa. Ale přirovnání k lorenzovskému motýlkovi se také nabízí. Lorenzovi poznatky vedly ke vzniku teorie chaosu a „doba trumpovská“ nás uvádí do většího chaosu než by zřejmě byla „doba clintonovská“. Donald Trump je z hlediska finančního trhu neznámým elementem bez legislativní a politické historie. Dokud tuto historii nezíská, budou jeho kroky těžko predikovatelné. Finanční trh se ale někam přiklonit musí, a přiklonil se tedy k víře, že Trump vyplní alespoň část předvolebních slibů. Trh tedy věří v daňové škrty a nárůst výdajů na infrastrukturu. Trh věří ve snížení míře regulace na domácí půdě. Farmaceutický trh si oddechl, že nevyhrála Hillary Clinton a nyní s napětím očekává, co vše Trump zruší na Obamacare. Čeho se v tuto chvíli trh zřejmě nejvíce obává, je nárůst protekc...

Jak ovlivní výsledky amerických prezidentských voleb ekonomiku USA a finanční trhy?

Jak ovlivní výsledky amerických prezidentských voleb ekonomiku USA a finanční trhy?

Petr Kubec, ČSOB Asset Management:  Amerika dnes volí svého 45. prezidenta. Přestože předvolební průzkumy mírně favorizovaly Hillary Clintonovou před Donaldem Trumpem, pojďme se podívat, jaké by byly případné ekonomické a tržní dopady, pokud by ten který kandidát po svém zvolení plnil své předvolební sliby. Nový prezident změní daňový systém Hlavním bodem programu Hillary Clintonové v oblasti daňového systému je omezit americkým firmám možnost platit daně mimo USA, což by mělo zvýšit daňové zatížení amerických nadnárodních korporací. Na druhou stranu Clintonová chce daňově méně zatížit malé a střední podniky. Nicméně všechna navrhovaná opatření prezidentské kandidátky mají být rozpočtově pozitivní. Co se týká placení daní americkými korporacemi mimo USA, má Donald Trump obdobný plán jako Clintonová. Nabízí však výrazné snížení korporátní daně a možnost repatriace zisků do USA za zvýhodněných podmínek. Jeho plán by měl být pro korporátní zisky, a tudíž i pro akcie amerických sp...

Poskytují analytici měřitelnou „přidanou hodnotu“?

Poskytují analytici měřitelnou „přidanou hodnotu“?

Jeremy Monk, AKRO investiční společnost, a.s.: Poté, co společnosti poskytly své finanční informace a zprávy, mohou prognózy analytiků přidat nějakou další hodnotu? Pokud ano, jak často a kolik? Studie společnosti AKRO, která porovnává přesnost prognóz analytiků a prognóz vedení firem, ukazuje, že takzvané „následné“ prognózy analytiků, tj. takové, které jsou provedeny následně po poskytnutí finančních výsledků a informací od vedení, jsou obecně přesnější. Ukazuje se, že přesnost  prognóz analytiků je co do četnosti i významu větší. Pokud budou analytici schopni poskytnout náhled se zřetelem na konkrétní měřítka hodnoty, zdá se logické předpokládat, že tomu bude stejně v případě u méně konkrétních měřítek hodnoty, např. kvalitu řízení, výhled průmyslového odvětví. V době, kdy odvětví „aktivní“ správy aktiv dostává špatnou publicitu a mnoho výzkumných oddělení snižuje stavyi, výsledky by měly poskytnout čas k zamyšlení.  Prognózy analytiků se „trefují“ častěji... Studie porovn...

Více než šest z deseti Čechů má obavy z finanční tísně a chudoby

Více než šest z deseti Čechů má obavy z finanční tísně a chudoby

Petr Šimčák, CFA, Pioneer Investments ČR: Většina z nás je však přesvědčena o tom, že vzdělání otevírá cestu k lepší kvalitě života, včetně finanční situace. Mít obavy z budoucnosti je přirozené. Co nám, Čechům, dělá největší vrásky? Obavy z finanční tísně a chudoby... . Ty velmi silně anebo silně pociťuje více než šest z deseti dotázaných (62 %). Klíčem k pozitivnímu vlivu na osobní finance přitom může být vzdělání.  Více než polovina dotazovaných cítí nejistotu a strach také z dlouhodobé nemoci (54 %) nebo z dalšího politicko-ekonomického vývoje v Evropě a ve světě (56 %). Nezanedbatelná je i obava z válečného konfliktu a ztráty svobody (51 %), obava ze ztráty zaměstnání (54 %), ale i nejistota a strach z rozpadu partnerského vztahu a ze samoty, kterou pociťuje více než třetina spoluobčanů (37 %). Zhruba 7 % dotazovaných pak trápí jiné problémy, mezi nimiž se nejčastěji objevují obavy ze závislosti na alkoholu, kouření nebo hracích automatech a také strach ze smrti blízkých a o...

Kozel zahradníkem?

Kozel zahradníkem?

Jakub Kučera, RSJ, Praha, Česká republika: Nejeden investor se jistě zamyslel nad tím, jak jeho portfolio ovlivní globální změna klimatu. Má smysl investovat do zemědělské půdy v zemích, kde hrozí její vyschnutí? Co hotelové komplexy v monzunových oblastech? A jak to bude s ropným průmyslem, pokud bude muset omezit těžbu, aby se hladina skleníkových plynů v atmosféře udržela na přijatelné úrovni?  Člověk by čekal, že zrovna pojišťovny s tímto rizikem umějí zacházet dobře, ne-li nejlépe. Klimatické změny totiž ohrožují jejich podnikání velmi očividným způsobem. Náhlé výkyvy v počasí a z toho plynoucí extrémní úkazy jako jsou sucha, záplavy nebo hurikány, vedou k tomu, že pojišťovny musejí na pojistkách vyplácet rostoucí sumy. Tento vývoj pojišťovny chápou poměrně dobře a postupně upravují své sazby, aby zvýšené riziko zohlednily. O to více je zarážející, že při rozhodování, do čeho vloží své peníze, rizika spojená s globálním oteplováním spíše ignorují. Přitom nesmíme zapomínat, že...

Proč je pořád takový zájem o dluhopisy českého státu?

Proč je pořád takový zájem o dluhopisy českého státu?

Jana Urbánková, Česká spořitelna, a.s.: České státní dluhopisy už delší dobu nepatří z pohledu výnosů právě mezi investiční hity. Na vině je nízká inflace doma i v zahraničí a také klesající výnosnost státních dluhopisů v eurozóně. V posledních měsících se proto dá mluvit dokonce o rekordně nízkých výnosech českých státních dluhopisů. Přesto je o ně na trhu pořád velký zájem. Na první pohled nelogická záhada, má přitom racionální vysvětlení. Především je to strategie zahraničních investorů, kteří  nakupují hlavně naše státní dluhopisy s dobou splatnosti do tří let. Očekávají totiž, že skončí kurzový závazek koruny a na jejím posílení vydělají. Jsou proto ochotní přijmout i současný záporný výnos, a tedy de facto platit za to, že půjčují státu peníze. K tomu se přidává i letošní relativně nízká emise dludopisů. Díky příznivému ekonomickému vývoji Česka, z toho plynoucího vyššího výběru daní a také nižším veřejným investicím, dosáhne rozpočet pravděpodobně přebytku okolo 2...

Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích

Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích

Jiří Šimara, CYRRUS, a. s.: S touto zajímavou větičkou se investor setkává u všech investičních nabídek od seriózních společností. Tato zásada vychází z logické úvahy, že neexistuje žádná příčinná závislost mezi růstem ceny daného aktiva v minulých obdobích a opakováním tohoto scénáře i v budoucnosti. Investor by se tak neměl slepě spoléhat jen na to, že pokud akcie či fondy posilovaly v předchozích letech, tak budou mít pozitivní výkonnost i v nadcházejících obdobích.  I přes znalost této zásady má nemalá část investorské obce přesto tendenci podléhat představě o fungující sezónnosti na finančních trzích. Častokrát se tak můžeme dočíst například o zaručeně přicházející korekci akciového trhu kvůli tomu, že se blíží květen, který je spojen s více než dobře známou frází „sell in May and go away“. Frází, která investora nabádá k vyprodání jeho portfolia a ke stažení se z trhu. Síla těchto burzovních pranostik je nepochybně v jejich jednoduchosti a snadné zapamatovatelnosti. I mírně ...
12345678910Poslední
Copyright 2019 Meritum Software | AKAT Podmínky použití Prohlášení o soukromí
Back To Top