Search
cs-CZen-GB
Search
11. prosince 2019

Orgány asociace

DETAIL FONDU ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ (A) RESTITUČNÍ PODFOND

Fond
Název Českobratrská církev evangelická (A) Restituční podfond
Zkrácený název ČCE (A) Restituční podfond(Class0)
Zahájení činnosti 23. 12. 2014 0:00:00
Datum zahájení činnosti v ČR 23. 12. 2014 0:00:00
Typ fondu N/A
Standardní/speciální Speciální
Investiční zaměření [Enum_IPSubject_Fund_InvestmentTargetType_NA]
Povolené % investic do zahraničí %
Poplatek za obhospodařování 0,00 % N/A
Obhospodařovatel
Zkrácený název WOOD & Co. IS
Adresa Palladium, Nám. Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1 ,
Depozitář a auditor
Depozitář UniCredit Bank
Auditor Deloitte Audit s.r.o.
Třída
První minimální investice 0,00 CZK
Každá další investice 0 CZK
Podoba PL / akcie NA
Forma PL / akcie N/A
Max. přirážka při vydání PL 0,00 %
Nominál 0,00 CZK
Max. srážka při odkoupení PL 0,00 %
Aktuální distribuční přirážka 0
Aktuální přirážka 0
Aktuální srážka 0
Poslední aktualizace 6. 5. 2019 11:03:04
2019 © Asociace pro kapitálový trh České republiky Podmínky použití Prohlášení o soukromí
Back To Top